reklame for Sheiken Bowling
Menu
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) på Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Regjeringen foreslår 3,6 milliarder til grønn omstillingspakke

Regjeringen foreslår å bruke 3,6 milliarder kroner på en grønn omstillingspakke i kjølvannet av koronakrisen.

Av NTB | 29.05.2020 07:48:00

Politikk: Pengene er en del av en større tiltakspakke som blir offentliggjort senere fredag, skriver NRK.

Totalt 3,6 milliarder kroner skal gå til ekstra tiltak for å støtte næringslivet og samtidig få ned klimagassutslippene i Norge.

2 milliarder kroner går til Enova under et eget mandat.

– Dette vil særlig rette seg inn mot industrien og klimateknologi der, og så peker vi ut noen områder der vi mener det er særlig potensial. Det handler blant annet om leverandørindustrien og maritim næring, men nøyaktig hvilke prosjekter som får støtte, får ekspertene bestemme, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Temaer som hydrogen, batteriteknologi, havvind og grønn skipsfart kan være aktuelt, sier han.

Disse midlene er mer rettet inn mot forskning og utvikling. Samtidig kan det være aktuelt for bedrifter å søke penger både i denne og Enova-ordningen.

600 millioner kroner går til andre tiltak.

– Det er veldig positivt at regjeringen gjør en tydelig kobling mellom det grønne skiftet, teknologi og forskning, sier administrerende direktør Øystein E. Søreide.

Han trekker spesielt fram midlene til Enova.

Virke på sin side er sterkt kritisk til at det satses tungt på grønn omstilling i industrien, og ikke i handels- og tjenestenæringen.

– Det er her åtte av ti jobber, og sektoren har et kjempepotensial for å skape en mer sirkulær og bærekraftig økonomi i Norge. Hvis dette stemmer, så er det sneversynt og gammeldags av regjeringen, sier direktør Ivar Horneland Kristensen.

Å gjøre transporten grønn gjennom å satse på ladeinfrastruktur er et eksempel som ville hatt stor effekt, ifølge Kristensen.

– Til sammenligning har den foreslåtte krisepakken til oljeindustrien en ramme på 100 milliarder kroner, sier han.

Enkelttiltakene som foreslås er bra, men summene er altfor lave, mener han.

– I løpet av koronakrisen har regjeringens krisepakker gjort det enda mer skattevennlig å produsere olje, i tillegg til å gi milliardlån til klimaskadelige flyreiser. Tiltakene som ble lagt fram vil ikke balansere ut dette, sier Pleym.

Lite midler og ingen konkrete satsinger, er Bellonas dom.

– Bevilgningen til Enova fyller ikke engang hullet etter utbetalingen Equinor fikk til ett eneste pilotprosjekt på havvind, sier fagsjef Christian Eriksen.

Eriksen savner blant annet bevilgninger til CO2-lagringsanlegget Northern Lights, hvor CO2 skal lagret i et reservoar 2.500 meter under havbunnen i den nordlige delen av Nordsjøen.

I tillegg foreslås det 1 milliard kroner over tre år til en såkalt grønn konkurranseplattform. Denne skal være et samarbeid mellom tre andre statlige virksomheter. Det første året får Forskningsrådet 192 millioner kroner, Innovasjon Norge 102,5 millioner kroner og Siva 38,5 millioner kroner.

Abelia, landsforeningen for teknologi- og kunnskapsbedrifter, gleder seg over nyheten.

Klimaorganisasjonene er også langt fra fornøyde med nyheten fra Rotevatn. Greenpeace-leder Frode Pleym mener klimakrisen blir avspist med smuler.

Flere nyheter: