Menu
Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad (KrF). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix.

Regjeringen forbedrer rammevilkårene for hestesport, hestehold og hesteavl

Regjeringen fremmer forslag for Stortinget om å frita Norsk Rikstoto fra plikt til å betale totalisatoravgift til staten for hele året 2020.

Av NTB | 01.04.2020 11:17:14

Medisin og helse: Dette ble kjent i en pressemelding lagt ut på hjemmesiden til landbruks- og matdepartementets hjemmeside onsdag. Fritaket for statsavgift har også tilbakevirkende kraft for januar og februar. Totalt kan dette utgjøre rundt 80 millioner kroner.

I pressemeldingen heter det at «overskuddet fra Norsk Rikstotos spillprodukter på trav- og galoppløp er den viktigste finansieringskilden for norsk hestesport, hestehold og hesteavl. Den pågående situasjonen med smitte og strenge myndighetstiltak knyttet til covid-19-pandemien har ført til at alle løp på landets trav- og galoppbaner er innstilt. Dette fører til betydelig inntektsbortfall for hestenæringen og en krevende likviditetssituasjon for Norsk Rikstoto».

– Jeg er opptatt av å hjelpe hestenæringen i denne vanskelige tiden. Mange av de tiltakene regjeringen allerede har iverksatt kommer også hestenæringen til gode. Gjennom å frita Norsk Rikstoto fra plikt til å betale totalisatoravgift i 2020, vil regjeringen ytterligere begrense de negative konsekvensene av den pågående koronasituasjonen for norsk hestesport, hestehold og hesteavl, sier landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF).

– Dette var svært viktig for Norsk Rikstoto og hestesporten, både for å kunne sikre en ansvarlig egenkapital for Norsk Rikstoto i henhold til Stiftelsesloven gitt denne uforutsigbare krisen vi er, og sist, men ikke minst, å kunne sikre overføringene til formålet så langt det er mulig i denne kritiske perioden, sier administrerende direktør i Norsk Rikstoto, Camilla Garmann i en egen pressemelding.

Regjeringen har derfor besluttet å fremme forslag om å frita Norsk Rikstoto fra plikt til å betale totalisatoravgift til staten for hele året 2020. Normalt betaler Norsk Rikstoto 3,3 prosent av totalomsetningen i totalisatoravgift. I statsbudsjettet for 2020 var inntekter fra denne avgiften budsjettert til 120 mill. kroner.

Ifølge Norsk Rikstoto berører hestenæringen 16.000 arbeidsplasser. Disse står i fare for å bli borte om koronapandemien vedvarer.

(©NTB)

Flere nyheter: