Menu
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Regjeringen får mer makt for å håndtere koronakrisen

Regjeringen får med seg Stortinget på å gi myndighetene makt til å sette til side lover og regler for å kunne håndtere koronakrisen.

Av NTB | 18.03.2020 20:25:37

Medisin og helse: Lovforslaget ble lagt fram i et ekstraordinært statsråd onsdag ettermiddag og vil etter alt å dømme bli vedtatt på Stortinget torsdag. Det har alt vært samtaler mellom regjeringen og Stortinget om loven.

Loven vil gjøre det enklere å raskt sette i verk tiltak som anses som nødvendig for å håndtere koronakrisen. Myndighetene kan med denne loven vedta regler som den ellers måtte ha fått tilslutning til fra Stortinget.

– Vi lover å bruke det med klokskap. Dette er noe vi gjør for å få ting til å fungere, ikke for å tilta oss mer makt, sa statsminister Erna Solberg (H) på en pressekonferanse onsdag.

– Dette er en lov som skal gi oss mulighet til raskt å vedta regler på et senere tidspunkt når vi ser at det er behov for det. Vi ber om fullmakter, de skal ikke utnyttes, de skal benyttes med klokskap, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Med den nye loven kan man holde samfunnshjulene i gang under koronakrisen, skriver regjeringen på sine nettsider. Regjeringen har så langt brukt smittevernloven til å innføre de mest inngripende tiltakene i fredstid i Norge.

– Men smittevernloven gir ikke myndighetene mulighet til å håndtere ting som ikke er direkte knyttet til smitte eller helsevesen, påpeker Solberg.

Saksbehandlingen kan bli endret for å sikre at folk får trygdeytelser de har krav på og at domstolene kan fortsette å fungere.

Myndighetene kan få mulighet til bruke bygninger til noe annet enn de er ment som, for eksempel til lagring av utstyr eller til overnatting. Med unntaksloven kan staten også kreve å få tilgang til skip for å sikre forsyninger til Norge. Dessuten kan makt overføres fra kommunestyrer til ordføreren eller kommunedirektøren (tidligere kjent som rådmann).

Regjeringen må gi melding til Stortinget hver gang de benytter seg av fullmakten til å gi nye forskrifter. Og loven kan oppheves med støtte fra en tredel av stortingsrepresentantene. Unntaksreglene skal verken gå ut over Grunnloven eller menneskerettighetene.

Ap-leder Jonas Gahr Støre kaller det «en uvanlig lov for en helt uvanlig tid».

– Denne loven stiller store krav til regjeringens seriøsitet og evne til å informere godt. Vi legger til grunn at den fellesskapsholdningen vi nå sammen legger til grunn, gjør at loven blir praktisert i tråd med våre demokratiske tradisjoner, sier Støre i en kommentar til NTB.

Men både Støre og SVs Audun Lysbakken ser behovet for å gi myndighetene utvidede fullmakter på grunn av koronakrisen.

– For SV vil det være avgjørende at fagbevegelsen kan støtte loven, og at Stortinget sikres svært gode muligheter for kontroll med måten loven brukes på.

– Vi har de siste dagene vært i dialog med og gitt innspill til regjeringen om dette, og skal nå vurdere forslaget, sier Lysbakken

Partiene på Stortinget ble varslet om lovforslaget alt søndag, ifølge regjeringen.

Loven vil gi myndighetene mulighet til å omgå lovene Stortinget har vedtatt på mange samfunnsområder. For eksempel kan regler om arbeidstid og overtid bli satt til side og flere yrkesgrupper kan bli beordret til å jobbe, eller jobbe i en annen etat enn der de er ansatt.

Opprinnelig ønsket regjeringen at loven skulle gjelde ut 2021, men det sa Stortinget nei til, skriver Dagbladet. I stedet vil den gjelde i seks måneder. Heller ikke forskrifter gitt etter loven kan vare lenger enn dette, opplyser regjeringen.

Opposisjonen har vært spesielt opptatt av at partene i arbeidslivet skal bli hørt før det innføres unntaksregler som angår dem

(©NTB)

Flere nyheter: