reklame for Utvik Autoservice
Menu
Regjeringen vil dekke alle nødvendige kostnader i kommunene ved testing, isolering, sporing og karantene. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Regjeringen dekker koronakostnader i kommunene

Regjeringen vil dekke alle nødvendige kostnader i kommunene ved testing, isolering, sporing og karantene.

Av NTB | 04.09.2020 14:23:18

Medisin og helse: – Det vil bli vurdert særskilt kompensasjon til kommuner som har hatt store ekstrautgifter som følge av lokale virusutbrudd, skriver helseminister Bent Høie (H) og kommunalminister Nikolai Astrup (H) i et brev til alle landets kommuner.

I brevet som ble sendt fredag, roser de kommunene for innsatsen de har gjort for å stanse smittespredningen.

– De fremste i kampen om å slå ned smitten er nå kommunene. Kommunene som har opplevd smitteutbrudd, har gjort en kjempeinnsats med å håndtere dem. Fordi kommunene har vært raske til å innføre lokale tiltak, og tatt klare grep, har vi beholdt kontrollen, påpeker Høie.

– For å sikre oss innsikt i hva de økonomiske konsekvensene av covid-19-situasjonen for kommunesektoren er, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet satt ned en arbeidsgruppe med deltakere fra departementene og kommunesektoren. Gruppen vil ferdigstille en første delrapport i oktober, slik at regjeringen i nysalderingen av 2020-budsjettet kan ta høyde for ekstrakostnadene, sier Astrup.

– Mange sykehjem har gjort en flott jobb med å legge til rette for at eldre skal få besøk. Men noen steder er reglene for besøk fortsatt unødvendig strenge. Derfor har jeg gitt fylkesmennene i oppdrag å følge opp kommunene som har for strenge regler for å sikre at eldre og pårørende får møtes, sier helseministeren.

Eldre og pårørende som opplever for strenge besøksrestriksjoner, kan kontakte pasient- og brukerombudet i sitt fylke for å be om råd og hjelp.

Han roser også kommunenes arbeid med å øke testkapasiteten etter sommeren. Det har bidratt til at mange flere testes og dermed til kontroll over smittespredningen.

På senvinteren innførte regjeringen besøksstans på sykehjem for å hindre spredning av smitte blant dem som var mest utsatt. I vår ble det åpnet for besøk igjen. Den enkelte institusjon måtte vurdere hvordan besøkene kunne gjennomføres ut fra den lokale smittesituasjonen.

Flere nyheter: