Menu
Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier han gjerne skulle sett bedre resultater i evalueringsrapporten og vil bruke den som et grunnlag til å bli bedre. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Regjeringen bryter utredningsinstruksen i sju av ti tilfeller

Departementene droppet å utrede alternative tiltak i sju av ti tilfeller i 2019. Dermed bryter regjeringen sin egen instruks.

Av NTB | 03.03.2020 21:46:43

Politikk: Utredningsinstruksen skal hindre sløsing med skattebetaleres penger. Instruksen skal også sikre et godt beslutningsgrunnlag og pålegger statlige virksomheter å utrede tiltak før de gjennomføres.

En fersk evalueringsrapport Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har tatt for seg 134 saker regjeringen sendte på høring første halvdel av 2019, skriver Aftenposten.

«Den største svakheten knytter seg til kravet om å utrede flere alternative tiltak: I stor grad er det bare ett tiltak som utredes, og over 70 prosent har en mangelfull utredning av alternative tiltak», heter det i rapporten.

De pålagte kontrollspørsmålene skal sikre gode beslutninger og hindre sløsing av fellesskapets ressurser. De viktigste årsakene til mangelfulle utredninger er korte frister og politisk føringer, ifølge DFØ.

– Når alternative tiltak ikke vurderes, kan vi gå glipp av noen løsninger som kunne vært enda bedre, sier Sanner til Aftenposten.

I en epost til NTB understreker Sanner at han vil ta tak i funn fra rapporten til videre oppfølging:

– Jeg vil ta initiativ overfor departementene og understreke viktigheten av at det iverksettes tiltak og planer slik at de kan forbedre utredningene sine. DFØ er en nyttig partner som tilbyr en rekke nyttige nettbaserte kurs og veiledninger, i tillegg til god rådgivning.

Rapporten viser at det er betydelige utfordringer ved utredninger av statlige tiltak, og det er forbedringspotensial med å etterleve instruksen, ifølge DFØ.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier han er enig i at det er et problem at alternative tiltak i så liten grad blir vurdert.

(©NTB)

Flere nyheter: