Menu
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum på pressekonferansen om koronasituasjonen i Marmorhallen. Foto: Annika Byrde / NTB

Regjeringen beholder krisepakker fram til sommeren

Nye koronatiltak gjør at regjeringen viderefører den økonomiske støtten til kulturlivet, idretten og frivilligheten. NHO og Virke ber om kompensasjonsordning.

Av NTB | 02.12.2021 17:00:14

Medisin og helse: – Kultur, frivillighet og idrett, som har hatt en stor uro gjennom hele pandemien, får ordningene videreført for å sørge for en trygghet for de aktørene fram til sommeren, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på en pressekonferanse torsdag.

– Da kan man jobbe som normalt og vite at det er en trygghet dersom det kommer den type restriksjoner som vi nå innfører i deler av landet, fortsatte han.

I tillegg blir den kommunale kompensasjonsordningen på 200 millioner kroner stående til januar, og Vedum sier regjeringen vil komme tilbake til en eventuell videreføring etter nyttår.

– Det er bra at det nå innføres tiltak for å unngå nedstengning, men restriksjonene rammer bedriftene på flere måter. Blant annet kan kritisk kompetanse gå tapt. Derfor må regjeringen kompensere når bedriftene ikke kan drive normalt, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

Også Virke etterlyser en nasjonal kompensasjonsordning. Krisestøtte gjennom den kommunale ordningen er ikke treffsikker nok, mener administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen.

– Avbestillingene renner inn hos reiseselskapene, i serveringsbransjen og i kultursektoren. Nå trenger vi en offensiv og nasjonal kompensasjonsordning som gjør at de virksomhetene som treffes av smitteverntiltakene, også får støtte, sier Horneland Kristensen.

Almlid ber om at arbeidsgiverperioden ved sykefravær reduseres til tre dager, og at arbeidsgiverperioden ved permittering reduseres til fem dager.

Det samme krever SMB Norge.

– Dette vil påføre bedriftene urimelig store kostnader. Ikke minst vil det ramme de små bedriftene som er mest sårbare for sykefravær, sier Joachim Dagenborg, kommunikasjonssjef i SMB Norge.

– Allerede i morgen møter jeg kultursektoren om deres behov framover, og jeg vil deretter se på om vi må justere innretningen på ordningene i 2022, dersom det er behov for det. Vi skal fortsette å ivareta sektorene så lenge det er behov, fortsetter statsråden.

NHO mener regjeringen må gjeninnføre en nasjonal kompensasjonsordning.

Regjeringen har også bestemt at arbeidsgiver tar kostnaden for de første fem dagene ved koronarelatert sykdomsfravær på jobb, mens staten tar kostnaden fra og med dag seks.

Kulturminister- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) sier i en pressemelding at hun vil ha et møte med kultursektoren fredag.

Flere nyheter: