Menu
ARKIVBILDE: Trygg Trafikk

Refleksbruken øker og fotgjenger ulykkene går ned

Resultatet fra Trygg Trafikks årlige reflekstelling, viser en økning i bruken av refleks i 2021 sammenlignet med året før. Antallet ulykker går også ned i Rogaland.

Av Egil M Solberg | 19.01.2022 10:02:00

Refleks: Rundt 50% av Rogalendingene hadde på refleksen, når de var ute og gikk
langs veiene i mørke i 2021, dette er flere enn hva tellingene viste i 2020, med 44%.

For hele landet viser tellingene i 2021 at 46% bruker refleks, så Rogaland ligger litt over landsgjennomsnittet.

– En slik økning er gledelig, og vi håper at andelen vil holde seg, og øker videre. Vi gir oss ikke før enda flere bruker refleks, sier Ingrid Lea Mæland, Regionleder Trygg Trafikk Rogaland.

Hun tror at folk i Rogaland har blitt mer bevisste på sine valg i trafikken, at kampanjer på arbeidsplasser og skoler har hjulpet over tid.

– Da vi startet tellingene i 2008, brukte bare 15 % refleks i landet. Bruk av sikkerhetsutstyr er avgjørende, for å forebygge alvorlige trafikkulykker. Refleks er et enkelt og effektivt tiltak, som reduserer risikoen for å bli påkjørt med 85%, sier hun.

Allikevel er det fortsatt for mange som velger å ferdes på veiene i mørke uten refleks.

– Vi arbeider for at ingen skal omkomme eller bli hardt skadet i trafikken, og oppfordrer derfor fortsatt alle om å bruke refleks eller refleksvest. Det er også smart å kjøpe klær, sko, vesker og utstyr som har refleks isydd, sier Ingrid Lea Mæland.

Hun oppfordrer også kles- og utstyrsprodusenter til å lage produkter med kvalitetsreflekser påsydd eller som del av designet. Det kan virkelig være med å redde flere liv og redusere antall hardt skadde i trafikken.

Den enkelte trafikant har et ansvar for egen sikkerhet på vei ifølge vegtrafikkloven, en trafikant skal være aktsom, ta hensyn og ikke utsette noen for fare.

– Du unngår mange farlige situasjoner som fotgjenger i mørket om du husker to ting; bruk refleks slik at du er synlig for andre og sørg selv for å ha oversikt over trafikkbildet rundt deg, anbefaler Mæland.

Men selv om en bruker refleks, kan ulykker selvsagt inntreffe.

– Her er det et samspill mellom de som sitter i motoriserte kjøretøy og de
som ferdes som myke trafikanter. Refleksen er ikke en garanti mot å bli påkjørt, men den er til stor hjelp for de sjåførene som følger med på veien, sier Mæland.

Flere nyheter: