Menu
ARKIVBILDE: Statens Vegvesen

Reagerer på SP-utspill om Hordfast

– Senterpartiet (SP) er i utakt med næringslivet i distriktene når de vil droppe bro over Bjørnafjorden i Hordfast. Det sier stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H).

Av Egil M Solberg | 02.06.2021 20:07:50

Hordfast: I sin alternative plan til Nasjonal transportplan, går Senterpartiet mot Hordfast-planene med bro over Bjørnafjorden. De vil heller ha et såkalt «indre alternativ».

På den måten vil Sp kutte de statlige overføringene til Hordfast-prosjektet med sju milliarder kroner.

– Vi er usikre på om det er riktig å realisere den, sier Bengt Fasteraune (SP) om den planlagte flytebroa over Bjørnafjorden, til Bergens Tidende.

Han er en av to SP-representanter i transportkomiteen på Stortinget.

– Her ser vi et SP som er svært i utakt med det næringslivet i distriktene har forfektet, sier stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) og fortsetter.

– Behovet for bedre vei og infrastruktur langs kysten er prioritet nummer én for å sikre arbeidsplassene langs kysten vår, sier hun.

Hun mener hele forslaget fra SP er rart.

– Å i det hele tatt å vurdere indre trase for et parti som SP virker smått absurd, med så mange mål dyrket mark og kulturlandskap som da må legges under asfalt.

– Dette er det regnet på mange ganger, og det blir ikke billigere, det vil ta hver bilist lengre kjøretid (vel 15 minutt, med dertil mer forbruk av energi) og selvsagt krever det mer jord lagt under asfalt, forklarer hun og legger til.

– Det er skuffende å oppleve at SP snakker med to tunger – vi opplever at SP lokalt har forståelse for behovet av effektiv infrastruktur for Vestlandet, mens en sentralt ser helt bort fra nødvendigheten av gode og effektive transportkorridorer, sier stortingsrepresentanten fra Høyre til Radio Haugaland.

De reagerer også i Arbeiderpartiet

Sps forslag om å endre traseen på Hordfast forundrer Aps fremste samferdselspolitiker, Sverre Myrli.

– Hvis en holder på sånn, så får en aldri bygget noen vei, sier han til BT.

Flere nyheter: