reklame for smiaa
Menu
Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Reagerer på påstand om manglende smittevern

En innsatt på Sandeid fengsel mener det ikke finnes smitteverntiltak ved Sandeid Fengsel. - Det er ikke riktig, sier fengselsleder Jan Helge Aske.

Av Egil M Solberg | 26.11.2020 15:05:16

Koronapandemi: Ved den første smittebølgen i vår iverksatte fengselet omfattende tiltak hvor antall innsatte ble mer enn halvert. Alle fikk da enerom, opplyser en innsatt til NRK.

Nå er det knapt tiltak, til tross for blomstrende koronasmitte i kommunen, hevder vedkommende overfor kanalen.

Fengselsleder Jan Helge Aske i Sandeid fengsel er uenig i fremstillingen av saken og tok kontakt med Radio Haugaland torsdag.

Han påpeker at Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) er i tett dialog med helsedirektoratet om hvordan smitteutbruddet skal håndteres.

Tiltakene i fengselet er således i tråd med føringer som blir gitt.

Helsedirektoratet viser i all hovedsak til at at utfordringene i fengslene her i landet må løses lokalt, da det er store forskjeller i smittesituasjonen mellom landsdelene.

Ett av tiltakene som er innført i Sandeid i senere tid, er redusert belegg av innsatte. Fengselet har plass til 88 innsatte, mens belegget under den siste pandemibølgen har variert fra 64 til 71.

Det er også opprettet en egen karanteneavdeling for innsatte som viser symptomer på Covid-19. Samt at det er opprettet en egen innkomstavdeling med ni plasser for alle ny-innsettelser og innganger etter endt permisjon.

– Alle som plasseres i avdelingen vil bli tatt prøve av. Første etter at vedkommende har avlagt negativ prøve vil en få flytte inn i ordinære rom, forklarer fengselslederen.

Det viktigste vi kan gjøre er å hindre at smitte kommer inn i fengselet, sier han til Radio Haugaland.

Flere nyheter: