Menu
Bjørn Gunnar Husby i Haugesund Venstre er medlem av utvalg for oppvekst. Han reagerer på at politiet henter ungdommer under 16 år på skolen i narkosaker. FOTO: Privat

Reagerer på at politiet hentet ungdommer på skolen

Bjørn Gunnar Husby fra Haugesund Venstre reagerer på at politiet i Haugesund har hentet to ungdommer under 16 år på en skole i byen. Politiet opplyser at de har planer om flere slike aksjoner.

Av Egil M Solberg | 11.12.2020 21:20:25

Ungdom: I fjor hadde politiet lignende narkoaksjoner på videregående skoler, nå på ungdomsskoler i Haugesund.

Husby mener at slike aksjoner gjør mer skade enn nytte når de utsetter sårbar ungdom for offentlig ydmykelse i narkotikakrigens tjeneste.

Han frykter at konsekvensene av en slik offentlig gapestokk kan være sosial eksklusjon, skamfølelse og utfordringer med å få seg jobb på fritiden på grunn av rykte. I verste fall kan dette føre dem inn i rusmiljøer og frata dem en positiv fremtid.

– For noen vil dessverre en slik offentlig gapestokk også kunne gi anerkjennelse og økt status i noen miljø, sier Husby.

Som medlem av utvalg for oppvekst, er Husby opptatt av at ungdom i Haugesund skal ha trygge og gode oppvekstmiljø.

– Da må man selvsagt bekjempe ungdommers bruk av narkotika, og jo tidligere slik bruk stoppes, jo bedre er det, sier han.

Husby opplyser i en pressemelding at en skole hvor alle elever opplever mestring, fellesskap og tilhørighet og har god tilgang til skolehelsetjenesten, er noe av det viktigste samfunnet kan gjøre for å forebygge narkotikabruk hos ungdommer.

– De må også ha mulighet til å delta på fritidsaktiviteter, og vi trenger foreldre som er involvert i ungdommenes liv, sier han og fortsetter.

– De som bruker narkotika må få hjelp, ikke straff. Det har Venstre kjempet for i mange år. Å selge narkotika skal selvsagt straffes, sier Husby til Radio Haugaland.

Husby håper at politiet ikke henter flere ungdommer på ungdomsskoler i Haugesund, med mindre det er akutt fare eller risiko for bevisforspillelse.

Han skriver i pressemeldingen at det finnes bedre metoder, slik at man unngår å sette unge mennesker i den offentlig gapestokken.

Flere nyheter: