powergym
Menu
Haraldshallen
Haraldshallen

Reagerer kraftig på idrettskutt

Den kommunale støtten til idrettslag og andre frivillige organisasjoner i år blir kuttet med 2,85 millioner kroner i Haugesund.

Av admin | 01.06.2015 06:53:46

Kuttet utgjør ifølge Haugesunds Avis 45 % av totalbeløpet og Idrettsrådet i byen reagerer kraftig.

Rådet peker på at kuttene vil ramme barne og ungdomsarbeidet i allerede hardt pressa organisasjoner.