Menu
Infrastrukturen for jernbanen i Norge er for dårlig, ifølge en ny rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI). Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Rapport: Norsk jernbane er slitt og har sprengt kapasitet

Infrastrukturen på jernbanen i Norge er for dårlig, med både kapasitetsproblemer og forsinkelser, ifølge en ny rapport fra TØI.

Av NTB | 13.06.2022 14:16:07

Økonomi og næringsliv: Transportøkonomisk Institutt (TØI) har sett nøye på organiseringen av jernbanen her til lands, og konklusjonene er klare.

Norsk jernbaneinfrastruktur holder for lav standard, kapasi­teten på Østlandet er begrenset, og forsinkelser skyldes forhold ved infrastrukturen, fastslår TØI-rapporten.

– Jernbanesektoren mangler dessuten en aktør som ivaretar det overordnede ansvaret for at jernbane sammen med andre transportformer leverer tjenestene kundene ønsker, heter det.

De trekker fram en uklar styringskultur mellom Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet og Bane Nor. Det oppstår et tomrom når det gjelder hvem som skal ta det overordnede ansvaret for kundeperspektivet, ifølge rapporten.

Norge har, i likhet med Sverige, valgt å splitte opp infrastruktur og transport. Land som for eksempel Tyskland og Frankrike har på sin side en modell der det er ett morsselskap som eier både infrastrukturen og operatørselskapene.

TØI peker på at den sveitsiske modellen er noe man kan forsøke å strekke seg etter. I Sveits har man valgt å dele inn sektoren slik at tre selskaper har ansvaret for hver sin linje både når det gjelder infrastruktur og drift av togene. På denne måten oppnår man bedre koordinering mellom infrastruktur og tog.

Rapporten, som er finansiert av LO, baserer seg blant annet på intervjuer med statlige myndigheter, relevante personer fra både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner i jernbanesektoren, i tillegg til tidligere jernbane-ledere.

(©NTB)

Flere nyheter: