reklame for Sheiken Bowling
Menu
Landslagssjef Clas Brede Bråthen (t.h.) og landslagstrener Alexander Stöckl i Schattenbergbakken i Oberstdorf under hoppuka. Foto: Geir Olsen / NTB

Rapport: Norges Skiforbund får hard kritikk for håndteringen av Bråthen-saken

Ledelsen i Norges Skiforbund tok løpende feilaktige avgjørelser i arbeidskonflikten med hoppsjef Clas Brede Bråthen i fjor høst, fastslår en evalueringsrapport.

Av NTB | 29.01.2022 14:20:36

sport: Innholdet i rapporten ble lagt fram for skikretsene og pressen lørdag ettermiddag. Utvalgets leder Katharina Rise presenterte funnene.

Der fikk både NSF-ledelsen og Bråthen skarp kritikk. Rise mener forbundsledelsen burde gjort mer få å unngå at konflikten ble en mediesak.

– Det ble løpende tatt feilaktige beslutninger og avgjørelser som ikke burde vært gjort, sa hun.

Videre slo hun fast at NSF har en organisasjonskultur som ikke i tilstrekkelig grad forebygger konflikter og bidrar til samarbeid internt i forbundet.

Hoppdelen i skiforbundet får også gjennomgå i evalueringen. Rise peker på at «ansatte har opptrådt fullstendig utilbørlig» og «utvist illojalitet overfor sin arbeidsgiver og hoppkomiteen».

I fjor høst var spliden mellom mangeårig hoppsjef Bråthen og Norges Skiforbund en stor medieføljetong. Fra august til oktober fikk den nesten daglig omtale.

Saken tok av da det ble kjent at skiforbundet ville fjerne Bråthen som sportssjef for hopperne. Det var en jobb han hadde hatt på midlertidige kontrakter i 17 år.

Mistillit mot skistyret ble et tema i flere skikretser, men det falt bort da Bråthen og skiforbundet 21. oktober ble enige om å fortsette samarbeidet. Løsningen ble at Bråthen gikk over i en mer spisset rolle som landslagssjef. Han ga slipp på flere administrative oppgaver.

Kort tid etter besluttet kretslederne og skistyret å sette ned et utvalg. Det fikk i oppgave å evaluere NSFs saksbehandling og håndtering av mediestormen som oppsto.

Det kom også fram at «ansatte i NSF hopp har satt egne ønsker, mål og interesser foran fellesskapet». Rise understrekte at ansvaret lå hos daværende sportssjef Clas Brede Bråthen.

Striden mellom partene tilspisset seg stadig mer i ukene og månedene som fulgte. Mange i Ski-Norge likte dårlig at saken fikk så mye offentlig oppmerksomhet. De mente det svekket skiforbundets omdømme og kritiserte NSF-ledelsens håndtering.

(©NTB)

Flere nyheter: