Menu
En ambulanse ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, i Oslo. Ventetiden på sykehus har gått ned. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Rapport: Kortere ventetid på sykehusbehandling – økt ventetid i psykiatrien

Flere pasienter fikk hjelp på norske sykehus i fjor, mens ventetiden gikk ned sammenlignet med året før. Samtidig økte ventetiden i psykisk helsevern.

Av NTB | 18.03.2022 13:04:26

Rundt to millioner pasienter mottok i fjor behandling ved somatiske sykehus, altså sykehus som behandler fysiske plager og sykdommer, viser tall som er rapportert fra spesialisthelsetjenesten til Helsedirektoratet.

Dette var en økning på rundt 5 prosent fra 2020. Nær fire av ti nordmenn var i fjor i kontakt med somatisk spesialisthelsetjeneste, noe som er tilsvarende nivå som året før.

Ventetiden på somatisk behandling ble i fjor redusert med to dager, fra 65 dager i 2020 til 63 dager i 2021.

Samtidig økte ventetiden innen psykisk helsevern. For voksne økte den med to dager til 46 dager, mens den økte med seks dager til 50 dagers ventetid for barn og unge.

I psykisk helsevern fikk nesten 163.000 voksne helsehjelp, opp 6 prosent fra året før. Nesten 65.000 pasienter ble behandlet i psykisk helsevern for barn og unge, noe som er en økning på 14 prosent fra 2020.

33.000 personer mottok i fjor helsehjelp innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), noe som er en økning på 1 prosent siden året før. Her økte ventetiden med én dag til 33 dagers ventetid i snitt.

(©NTB)

Flere nyheter: