Menu
Idrettspresident Berit Kjøll mener myndighetene bør satse mer på å forebygge dårlig helse. Foto: Geir Olsen / NTB

Rapport: Idrettsanlegg gir tre ganger gevinst til samfunnet

En investering på 1 milliard kroner i idrettsanlegg vil gi samfunnet 3 milliarder tilbake, ifølge en rapport fra Vista Analyse.

Av NTB | 18.08.2022 12:40:48

Sport: Rapporten fra analyseselskapet er bestilt av Norges idrettsforbund (NIF) og ble lagt fram på et seminar i Arendal torsdag.

Vista Analyse har også undersøkt rollen til anlegg når det kommer til fysisk aktivitet blant ungdom. Økt fysisk aktivitet gir samfunnsmessige gevinster i form av økt arbeidsinnsats og bedre helse, heter det i rapporten.

– Det er godt å se at rapporten dokumenterer det vi lenge har trodd: At tilrettelegging for idrett og bygging av anlegg er svært lønnsomt for samfunnet, sier idrettspresident Berit Kjøll.

– Jeg mener myndighetene bør satse mer på å forebygge dårlig helse og på å holde flere i arbeid lenger. Dette er viktig både for den enkelte og for samfunnet, legger Kjøll til.

Et annet funn fra analyseselskapet er at jo større variasjon det er i typer anlegg, desto mer fysisk aktivitet driver ungdommer med.

(©NTB)

Flere nyheter: