reklame
Menu
I Sem fengsel måtte politiet gripe inn etter at fanger protesterte mot koronatiltak. Nå viser en rapport fra Sivilombudsmannen at mange av tiltakene fengselsmyndighetene innførte under pandemien var ulovlige. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Rapport: – Flere smitteverntiltak i fengslene gikk for langt

Bruk av inngripende smitteverntiltak i fengslene er brudd på menneskerettslige standarder og helsefaglige råd, mener Sivilombudsmannen.

Av NTB | 19.06.2020 13:49:37

Kriminalitet og rettsvesen: Sivilombudsmann Hanne Harlem har undersøkt hvordan covid-19-pandemien påvirket forholdene for innsatte i norske fengsler i den første tiden etter at pandemien brøt ut.

Rapporten slår fast at mange av tiltakene har vært viktige for å beskytte innsatte mot smitte, men sier også at inngripende smitteverntiltak, som isolasjon, er innført i strid med menneskerettslige standarder og helsefaglige råd.

– Mye taler for at mindre inngripende tiltak ville kunne oppfylt det samme formålet om å beskytte de innsatte mot smitte, sier Harlem.

– Kriminalomsorgen har måttet foreta vanskelige valg og prioriteringer under den pågående pandemien. Våre vurderinger ble gjort for å verne og beskytte innsattes liv og helse, og slik er det fortsatt, sier Sannerud.

Rapporten mener at fengselsmyndighetene mangler lovhjemmel for noen av disse inngrepene. Det er direktoratet uenig i og viser til straffegjennomføringslovens §37, om behovet for å opprettholde ro, orden og sikkerhet ved fengslene.

– Dersom kriminalomsorgen ikke hadde iverksatt tiltak, er det grunn til å tro at situasjonen for innsatte i fengslene i dag hadde vært svært annerledes, skriver Kriminalomsorgsdirektoratet i en epost til NTB.

Direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet Lise Sannerud sier det er positivt at Ombudsmannen følger opp de innsattes vilkår, men påpeker overfor NTB at koronasituasjonen har vært utfordrende for fengslene.

I løpet av mars ble det innført karantene i to uker for alle nyinnsatte. Karantenen innebar i realiteten at de ble plassert i isolasjon med svært begrenset menneskelig kontakt.

(©NTB)

Flere nyheter: