Menu
En sudansk 27 år gammel mor tok med seg sine tre barn ut i havet utenfor Fagereng i Tromsø 2. desember 2019. Moren og to av barna druknet, mens det tredje barnet overlevde. Arkivfoto: Ole Berg-Rusten / NTB

Rapport etter drukningstragedie i Tromsø peker på svikt i integreringen

En kvinne som hadde fått oppholdstillatelse, tok med seg to av barna i døden i en drukningstragedie i Tromsø i 2019. En rapport peker på svikt i systemet.

Av NTB | 15.06.2021 10:38:06

Politikk: To av barna døde, mens det tredje slapp unna med alvorlige skader.

­– Vi vil aldri få vite bakgrunnen for denne tragedien, men hun ble aldri fanget opp av integreringsapparatet eller helse- og omsorgstjenesten som spesielt risikoutsatt, sier direktør Pål Iden for Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenestens (Ukom).

En fersk rapport fra Ukom peker på en rekke forbedringsområder i kjølvannet av hendelsen. Den understreker blant annet risikoen for at tjenestetilbudet ikke er tilpasset kvinner som får opphold i Norge med familiegjenforening.

Helse- og omsorgstilbudet er lite tilpasset flyktningenes livssituasjon og virkelighet, ifølge rapporten, som peker på at slike flyktninger opplever den første tiden som et massivt kultursjokk, samt store omveltninger med mange krav og høyt press.

Funnene i rapporten er videreformidlet til sentrale myndigheter og kommunene.

– Selv om tragedien i Tromsø er svært spesiell, er det mye å lære av den. Det er i alles interesse å finne ut hva som skal til for god integrering skal lykkes, sier Iden.

(©NTB)

Flere nyheter: