Menu
Kulturhistorisk museum i Oslo. Foto: Audun Braastad / NTB

Rapport: Deler av Schøyen-samlingen må gis tilbake til Irak

Deler av den omstridte kunstsamlingen til Martin Schøyen må gis tilbake til Irak, slår Kulturhistorisk museum fast i en rapport bestilt av regjeringen.

Av NTB | 08.03.2022 15:59:36

Kriminalitet og rettsvesen: Kulturdepartementets kommunikasjonsenhet opplyser til NTB at det nå er opp til Irak å følge opp saken.

– Eierskapet til gjenstandene er et privatrettslig forhold mellom Schøyen og den irakiske stat. Dersom partene ikke kommer fram til en minnelig ordning, vil Irak eventuelt måtte gå til søksmål for å få gjenstandene tilbake, opplyser kulturdepartementet.

Regjeringen vil legge til rette for at irakiske myndigheter kan undersøke gjenstandene hvis de ønsker dette. Irak er blitt orientert av kulturdepartementet om hvilke muligheter de har til å følge opp saken.

– Det er ikke på noe punkt gitt vanlig kontradiksjon med henhold til det faktum som rapporten er basert på. Det korrekte ville vært å få Schøyens kommentarer til de forskjellige vurderingene før man trakk den endelige konklusjonen, sier Schiøtz.

Økokrim tok i august i fjor beslag i store deler av samlingen. Nå har Kulturhistorisk museum gjennomgått samlingen og kommet med anbefaling om at deler av den må gis tilbake til Irak.

Rapporten slår også fast at Schøyen må sørge for dokumentasjon for at en rekke andre kunstobjekter er blitt lovlig hentet ut av Irak, hvis ikke må også de leveres tilbake.

Schiøtz reagerer på det han kaller omvendt bevisbyrde i rapporten. Han reagerer på at det i rapporten pekes på at Schøyen ikke har klart å legge fram bevis på at kunstobjektene er hentet ut av Irak på lovlig vis.

– Departementet har selv fremhevet at man ikke kan operere med den omvendte bevisbyrden som rapporten gir anvisning på. Det er faktisk slik at den som anfører at noe er ulovlig fjernet, må sannsynliggjøre dette. Dette er en gjennomgående vesentlig feil i rapporten, sier Schiøtz.

– Det er – mildest talt – svært lite tilfredsstillende at det helt sentrale rettslige vilkår ikke engang problematiseres, langt mindre drøftes, sier Schiøtz.

Schiøtz sier også at det er feil at det ikke gjøres en individuell vurdering av hver enkelt gjenstand og at det indikeres plyndring, smugling og ulovlig handel på generelt grunnlag.

– Denne standardfrasen brukes om samtlige gjenstander uten noen form for individuell vurdering, sier advokaten.

Til sist påpeker han at det kan bli tomt i montrene til Kulturhistorisk museum hvis samme saksbehandling og bevisvurdering skal brukes for de øvrige gjenstandene i museets samling.

I samlingen er det manuskripter som dekker 5.000 år av verdens skrifthistorie og inneholder fragmenter av skrift på papir, papyrus, pergament, leire og stein. Den omfatter deler av dødehavsrullene.

Samlingen befinner seg i Oslo og London, samt ved universiteter og bibliotek i flere land.

Schøyens advokat, Cato Schiøtz, sier til NTB at rapporten inneholder mange faktafeil og uholdbare spekulasjoner.

Det gjelder blant annet 656 bønneboller, hvorav 654 av dem befinner seg i London og flere andre gjenstander.

Advokaten sier også at det er utilfredsstillende at det gjennomgående konkluderes med at objekter bør returneres til Irak. Det mener Schiøtz det ikke er klart at det er hjemmel for å kreve for gjenstander som er ervervet før 1. januar 2007.

Schøyen-samlingen er verdens største private samling av gamle skrifter, eid av den norske forretningsmannen Martin Schøyen.

Flere nyheter: