Menu
Seks av ti nasjonale villreinområder i dårlig stand, ifølge en ny rapport. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Rapport: Alarmen lyser rødt for villreinen

Tilstanden for villreinen i seks av ti nasjonale villreinområder når ikke målene som regjeringen har satt.

Av NTB | 25.04.2022 14:00:53

Kuriosa og kjendiser: – Alarmen lyser bokstavelig talt rødt for villreinen i Norge og dermed den gjenværende villreinstammen i Europa, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Tilstanden for villreinen i Knutshø, Snøhetta, Rondane, Nordfjella, Hardangervidda og Setesdal Ryfylke blir klassifisert som røde.

Det kommer fram i en ny rapport bestilt av Miljødirektoratet, utarbeidet av Norsk institutt for naturforskning.

I 2020 vedtok regjeringen en kvalitetsnorm for villrein. Rapporten fra Miljødirektoratet har undersøkt om tilstanden i villreinområdene er i tråd med regjeringens mål.

Ingen av de ti nasjonale villreinområdene får klassifiseringen grønn i direktoratets trafikklysmodell. Forollhogna, Sølnkletten, Reinheimen-Breheimen og Setesdal Austhei får gul kvalifisering.

Blant årsakene til at villreinstammene ikke når regjeringens mål, trekker Miljødirektoratet fram nedbygging og menneskelig aktivitet.

– Vi vet at nedbygging og forstyrrelser fra menneskelig aktivitet kan ha stor negativ effekt på arealbruken og vandringsmulighetene til villrein, sier Hambro.

De mener all bygging i og inntil villreinområder må stanses. I tillegg mener de at restaurering av områdene må prioriteres.

Blant annet trekker de fram Sysendalen på Hardangervidda, der det nå bygges alpinanlegg og hyttelandsby inne i villreinens leveområder.

– Her tas en ny jafs av villreinens leveområde, sier Håpnes.

I kvalitetsnormen fra 2020 heter det at Klima- og miljødepartementet i samarbeid med andre berørte myndigheter bør utarbeide en plan for hvordan villreinmålene kan nås.

SVs naturpolitiske talsperson, Birgit Oline Kjerstad, betegner rapporten som «forferdelige nyheter». SV krever at regjeringen går gjennom alle gitte tillatelser til utbygginger som ennå ikke har startet.

– Vi bygger ut stadig lenger opp i fjellheimen når vi vet at dyrene må få være i fred. Jeg håper denne rapporten gjør at politikerne i departementet skjønner alvoret, sier Kjerstad.

– Vi vil ta for oss denne rapporten og påvirkningsanalysene og se på om det kan bli nødvendig å lage tiltaksplaner for disse områdene. Men det virker åpenbart for oss at vi må se på et bredt spektrum av tiltak, sier Heen.

– Dette er et spørsmål som ikke er opp til miljømyndighetene alene å løse, men hvor alle sektorer, på både statlig og lokalt nivå, må jobbe sammen. Vi må finne de rette tiltakene, som balanserer både hensyn til friluftsliv og gode leveområder for villrein, han.

Heen sier at det ikke er aktuelt for dagens regjering å endre kommunens vedtak om alpinanlegg og hyttelandsby i Sysendalen.

– Det haster med å sette inn tiltak. Godt samarbeid og god medvirkning fra lokale og regionale myndigheter, sektorinteresser og brukere vil nå bli avgjørende i arbeidet med å utvikle gode tiltaksplaner for å bedre situasjonen for villreinen, sier Hambro.

I fjor kom villreinen på rødlista som nær truet på grunn av bestandsnedgang.

– Dette er veldig dramatisk for villreinen og langt mer alvorlig enn mange kunne frykte, sier fagleder Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet til NTB.

500 hytter er bygd i nasjonale villreinområder de siste fem årene, ifølge Naturvernforbundet.

Statssekretær Aleksander Øren Heen (Sp) i Klima- og miljødepartementet sier at Norge har et helt spesielt ansvar for villreinen som art. Han sier regjeringen tar situasjonen på ytterste alvor og at rapporten er nedslående.

Flere nyheter: