Menu
I den nye kongressrapporten kritiseres Google og andre IT-giganter som etter hvert har fått svært dominerende posisjoner i sine markeder. Foto: Marcio Jose Sanchez / AP / NTB

Ramsalt kritikk av IT-giganter i kongressrapport

Google, Facebook, Apple og Amazon omtales som monopoler i en ny rapport fra Kongressen i USA. Tiltak foreslås som på sikt kan splitte opp selskapene.

Av NTB | 07.10.2020 15:38:14

Politikk: Rapporten er utarbeidet av justiskomiteen i Representantenes hus, der Demokratene har flertall.

Bakgrunnen for kritikken av IT-gigantene er den svært dominerende posisjonen de har fått i markedene der de opererer.

– Selskaper som en gang var lurvete «underdog» oppstartsselskaper som utfordret status quo, er blitt en type monopoler som vi ikke har sett siden oljebaronenes og jernbanemagnatenes tid, heter det i rapporten.

Amerikansk økonomi var på slutten av 1800-tallet preget av noen få dominerende selskaper innen oljeproduksjon og flere andre næringer. Endringer i lovverket førte til at flere av dem ble splittet opp.

Et annet forslag er nye reguleringer for å hindre oppkjøp og sammenslåinger som undergraver konkurransen i markedene.

I forkant av rapporten har en gransking pågått i over 15 måneder. Toppsjefer fra de fire selskapene har deltatt i høringer, parallelt med granskinger ledet av tilsynsorganer på føderalt nivå og delstatsnivå.

Konklusjonene i den nye rapporten støttes ikke av de republikanske medlemmene av justiskomiteen i Representantenes hus. Hvilke tiltak som eventuelt blir gjennomført, er derfor høyst usikkert.

Tiltakene i rapporten avvises også av bransjeorganisasjonen Computer & Communications Industry Association, som har flere av IT-gigantene som medlemmer. Organisasjonen mener kongresskomiteen forsøker å spenne bein under vellykkede amerikanske selskaper.

Skulle Republikanerne tape både president- og senatsvalget i november, vil det bli enklere å få vedtatt de foreslåtte reformene. Demokratenes presidentkandidat Joe Biden har sagt at oppsplitting av dominerende selskaper er noe som bør vurderes.

I den nye rapporten anklages IT-gigantene for å ha utnyttet sin markedsmakt på måter som hindrer fri konkurranse. Blant tiltakene som foreslås, er «strukturelle oppdelinger» for å hindre selskapene i å konkurrere på plattformer som de selv opererer.

Også Republikanerne har i senere tid vært kritisk til flere av IT-gigantene. Men denne kritikken har hatt et helt annet fokus. Republikanerne hevder selskapene forsøker å undertrykke høyreorienterte politiske budskap.

(©NTB)

Flere nyheter: