powergym
Menu
rogfast

Rådyrt Rogfast

Rogfast blir stadig dyrere. På ett år har veiprosjektet blitt 1 milliard dyrere og totalprisen er nå oppe i 15 milliarder.

Av admin | 27.05.2015 06:20:20

Det betyr at tungtrafikken må betale 990 kroner per passering, lette kjøretøy må betale 330 kroner, ifølge NRK.

De fleste kommunene som har sagt ja til prosjektet ønsker at bomprisen ikke skal bli høyere enn dagens ferjetakster. Da må i så fall staten inn med mer penger.