fbpx
Menu
Radio Haugaland vant en internasjonal pris i 2016, nå er radioen tildelt en nasjonal radiokonsesjon. FOTO: E. Solberg / Radio Haugaland

Radio Haugaland tildelt landsdekkende DAB-konsesjon

Radio Haugaland ble fredag tildelt DAB-konsesjonen tidligere kjent som Riksblokk II. Målsetningen er å skape DAB-nett for større regioner og dramatisk redusere kostnadene for lokalradioene.

Av Egil M Solberg | 12.05.2019 22:02:44

Kringkasting: A-Media AS, som står bak Radio Haugaland ble med konseptet TheRadioHub i 2016 tildelt en internasjonal innovasjonspris. Det er denne teknologien som nå skal hjelpe radioene inn i den digitale verden.

Teknologien omfatter både DAB, strømmeløsninger og andre teknologier radioene vil være avhengig av i fremtiden.

Større dekningsområder gir større inntektspotensial. Når kostnaden samtidig reduseres og nye inntektsmodeller introduseres, øker lønnsomheten for alle radioene. Det gir en langt bedre økonomisk platform.

I en høring i høst, fremkommer det at DAB-anlegget A-Media AS, Radio Haugaland har bygget på Vestlandet, er det eneste bærekraftige DAB-anlegget i landet. Det vil si at driften ikke er avhengig av noe offentlige tilskudd for å kunne drives lønnsomt.

DAB-er en midlertidig løsning

En mer kostnadseffektiv og samordnet DAB-utbygging er bare en del av konseptet. Strømmeteknologier vil etterhvert ta over, men de neste 10 årene vil radioene uansett være avhengig av distribusjon på DAB.

Vi vil trolig ha DAB i Norge i minst 20 år til, men plattformen vil etterhvert bli mindre dominant som distribusjonsform. Da blir det krevende for lokalradioene å forholde seg til dette. Ikke minst er kostnadene med DAB svært høye, noe som for hver enkelt radio hindrer etableringen.

Spørsmålet er bare hvordan man da skal organisere denne relativt korte perioden av historien under overgangen til digital distribusjon.

En støtteordning er etablert, men det har vist seg at denne alene ikke er tilstrekkelig. Det må også gjøres andre tiltak.

Derfor har A-Media AS i Haugesund foreslått en samordnet nasjonal restrukturering av digitaliseringen.

En samordnet strukturert digitalisering vil gi lokalradioene mulighet til å tilknytte seg forskjellig digital distribusjon, helt uten at de trenger å gjøre noen investeringer. Så er det valgfritt om man vil distribuere på den ene eller andre digitale plattformen.

DAB-overgangen krever handling

Overgangen til DAB for lokalradio har feilet i størsteparten av landet. Det er tildelt over 40 millioner kroner i offentlig støtte til DAB-prosjekter de siste 3 årene, og resultatet har vært at antallet aktører på DAB er redusert. Det er bare et mindretall av radioer som er på DAB her i landet og det er ingenting som tyder på at dette skal endre seg med det første.

Dette er også bakgrunnen for at FM-slukking nå blir utsatt med 5 år. Tilsynene påpeker i sin utredning imidlertid at det ikke vil bli aktuelt med noen ytterligere utsettelser.

Det er ikke noe galt med DAB som teknologi, problemet et måten digitalisering av lokalradio er organisert på.

For alle radioene som har startet med DAB-utbygging og innser at dette er for kostbart og krevende, vil A-Media AS kunne komme inn og omstrukturere nettene for å kutte kostnader og forbedre dekningen.

På den måten ivaretas tidligere investeringer og formålet om mangfold slik Stortinget har lagt opp til.

Politisk behandling gjenstår

Det er ingen liten endring vi i A-Media AS, Radio Haugaland har bedt om og lagt opp til å gjennomføre. Det har derfor vært krevende for Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) å utrede planene og høringen.

Størsteparten av landet vil kunne ha et fullverdig teknologiplattform allerede om to år, dersom den politiske behandlingen ikke trekker ut unødvendig.

Tidsbruken her er viktig fordi nye teknologier kommer og behovet for DAB-utbygging kan være over om få år. Faren er at lokalradioene ikke får tid til å etablere lytting på nye digitale plattformer før FM blir slukket og at de dermed må legges ned.

Flere nyheter: