Menu
Borgarting lagmannsrett har frifunnet en megler og en investeringsrådgiver som var tiltalt for markedsmanipulasjon og misbruk av innsideinformasjon. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Rådgiver og megler frifunnet i to rettsinstanser

Borgarting lagmannsrett har frifunnet en megler og en investeringsrådgiver som var tiltalt for markedsmanipulasjon og misbruk av innsideinformasjon.

Av NTB | 03.03.2020 13:16:24

Økonomi og næringsliv: De to ble først frifunnet i Oslo tingrett for tiltalen som gjaldt handel med foretaksobligasjoner, men Økokrim anket saken inn for lagmannsretten.

Det dreide seg om to reelle transaksjoner – ett salg og ett kjøp – i samme verdipapir i august 2016. For fondsforvalteren omfattet tiltalen også et forutgående forsøk på markedsmanipulasjon og et etterfølgende forsøk på innsidehandel.

Lagmannsretten innhentet rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen om forståelsen av EUs markedsmisbruksdirektiv.

Både ved bedømmelsen av hva som er markedsmanipulasjon og hva som er innsidehandel, la retten stor vekt på hvorledes obligasjonsmarkedet er innrettet og fungerer, heter det i dommen.

Økokrim mente megleren i Arctic Securities og investeringsrådgiveren manipulerte markedet ved å selge obligasjoner vesentlig billigere enn rådende pris. Ifølge tiltalen påvirket de først obligasjonskursen og deretter handlet de i obligasjonene selv om de satt med informasjon om at kursen var påvirket.

Forsvarerne i saken mente Økokrims gjerningsbeskrivelse var skjev og tendensiøs, og at forholdene som er beskrevet, uansett ikke rammes av lovens forbud mot markedsmanipulasjon, skrev E24 i 2018.

Det internasjonale fondet har vedtatt et inndragningsforelegg på 13,8 millioner kroner.

(©NTB)

Flere nyheter: