Menu
ARKIVBILDE: E. Solberg / Radio Haugaland

Psykis syk mann løslatt

Politiet mente at en psykisk syk mann var til fare for sine omgivelser etter at han gjentatte ganger ble tatt for trusler og vold, samt i besittelse av øks og kniv. Nå er han løslatt av domstolen.

Av Egil M Solberg | 06.11.2021 11:01:47

Samfunn: Politikere har sammen med politiet etterlyst ordinger for bedre å fange opp de i samfunnet som kan utgjøre en trussel for sine omgivelser.

I Haugesund har det vært to drap med øks og kniv de siste årene etter at psykisk syke menn har gått løs på uskyldige offre.

Politiet har flere personer i sine registre som de mener kan utgjøre en fare for omgivelsene, men lovverket tillater ikke at de griper inn. Fortsatt er det ikke mulig å beskytte samfunnet mot det politiet beskriver som moduskandidater.

Haugaland og Sunnhordland tingrett dømte i april i år en mann i 50-årene til overføring til tvunget psykisk helsevern. Nå har Gulating lagmannsrett frifunnet karmøymannen, skriver Haugesunds avis.

Både tingretten og lagmannsretten er enig i at mannen er psykisk syk og ikke strafferettslig tilregnelig. Tiltalen mot ham omfattet et tilfelle av kroppsskade og en rekke trusler mot politiet og andre, skremmende og plagsom oppførsel, skadeverk, gjentatte brudd på besøksforbud og bæring av kniv og øks på offentlig sted, skriver avisa.

Politikere har også engasjert seg for å få endret lovgivingen i slike forhold, men det har vist seg å være vanskelig.

Flere nyheter: