Menu

PST: Vurderer ikke sabotasjeaksjoner som sannsynlig i dag

Faren for en reell sabotasjeaksjon mot Norge anslås som større nå enn før krigen i Ukraina, men dette er ikke sannsynlig per i dag, anslår PST.

Av NTB | 19.10.2022 14:21:24

– Faren for en sabotasjeaksjon er større enn før krigen startet i Ukraina. Men det er samtidig viktig å understreke at vi ser på en sabotasjeaksjon som et verstefallsscenario, sier assisterende PST-sjef Hedvig Moe.

Sabotasjeaksjoner regnes per i dag ikke som sannsynlig, anslår PST.

– Men det kan likevel ikke utelukkes i en situasjon med høy spenning og med et trusselbilde som kan endre seg raskt, understreker hun.

Dersom det skulle komme en sabotasjeaksjon mot Norge, så kan den enten være fysisk eller digital, ifølge Moe.

– Vi tror at en eventuell handling vil bli gjennomført på en slik måte at det vil bli krevende å finne ut hvem som står bak, og at dette gjerne også vil være hensikten – at det blir vanskelig å ansvarliggjøre en enkeltperson eller statlig aktør, sier hun.

Flere nyheter: