Menu
Politiets sikkerhetstjeneste mener voldshandlingene på Kongsberg fremstår som en terrorhandling. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

PST: Hendelsen på Kongsberg framstår som en terrorhandling

Politiets sikkerhetstjeneste mener voldshandlingene på Kongsberg framstår som en terrorhandling.

Av NTB | 14.10.2021 13:37:42

Krig og konflikter: Etterforskningen vil avklare nærmere hva hendelsene var motivert av. Trusselnivået i Norge vurderes fremdeles som moderat, skriver Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i en pressemelding torsdag.

PST bistår nå Sørøst politidistrikt med all relevant informasjon de måtte ha som kan bidra i etterforskningen. Den siktede i saken er kjent for tjenesten fra tidligere.

Samtidig arbeider de med å undersøke om det som har skjedd, kan inspirere andre til å begå alvorlige voldshandlinger, som følgeaksjoner eller hevnaksjoner. Sikkerhetstjenesten legger til at de ikke har opplysninger per nå om at så er tilfelle.

PST ser det fremdeles som mulig at ekstreme islamister og høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorangrep i Norge.

PST vurderer at det mest sannsynlige scenarioet ved et ekstremt islamistisk terrorangrep i Norge er angrep utført av én eller få gjerningspersoner med enkle våpentyper, mot mål med få eller ingen sikringstiltak.

I en melding fra mai 2019 het det at det mest sannsynlige «modus operandi» for et potensielt terrorangrep i Norge vurderes å være angrep mot lett tilgjengelige mål med relativt enkle midler, begått av én til to personer.

Erfaring viser at terrorangrep ofte vil pågå inntil gjerningspersonene blir uskadeliggjort av politiet. Evne til rask respons er derfor avgjørende for å redusere skadeomfanget, skriver Politiets sikkerhetstjeneste.

PST vurderer kontinuerlig trusselbildet i Norge og mener at det som skjedde på Kongsberg, ikke endrer det nasjonale trusselbildet.

I juni i år sendte PST ut en pressemelding der de blant annet skrev at et eventuelt ekstremt islamistisk terrorangrep i Norge mest sannsynlig vil ramme et folkerikt sivilt mål med lavt sikringsnivå.

Flere nyheter: