Menu
Politiets sikkerhetstjeneste (PST) advarer i ny rapport om at enkelte barn på tross av svært lav alder, kan tilegne seg kapasitet å planlegge og gjennomføre terror. Foto: Cornelius Poppe / NTB

PST advarer om at barn kan utgjøre en terrortrussel

PST advarer i ny rapport om at enkelte barn på tross av svært lav alder, kan tilegne seg kapasitet å planlegge og gjennomføre terror.

Av NTB | 11.06.2021 20:37:34

Krig og konflikter: På sine nettsider skriver Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fredag kveld at de helt siden 2014 har sett en slik utvikling og at de forventer å se mer av dette i tiden framover. Siden da er den hittil yngste som har vært involvert i et avverget angrep, bare 12 år gammel. De yngste bak et gjennomført angrep i Vesten, har hittil vært fire 15-åringer.

– Det er viktig at de som er tett på barn og unge kjenner til denne utviklingen og tipser PST eller politiet. Tipsene er helt avgjørende for avklaring av bekymringer, skriver sikkerhetstjenesten.

– De gjennomførte angrepene mindreårige har stått bak, utgjør kun 3 prosent av de gjennomførte angrepene mot Vesten. Samtlige gjennomførte angrep som mindreårige har stått bak, er gjennomført av ekstreme islamister. Samtlige involverer ISIL-sympatisører, står det i rapporten.

– Vi ønsker å forhindre og forebygge terror. Da må vi gå inn så tidlig som mulig. Derfor må vi samarbeide med andre aktører som er i kontakt med disse unge og kan se signaler på radikalisering lenge før PST kommer inn i bildet, sier Gry Bull-Hansen, som leder strategisk analyse på kontraterror i PST, til NRK.

Undersøkelsene viser at høyreekstreme mindreårige først og fremst er blitt radikalisert, og i enkelte tilfeller også rekruttert til terrorhandlinger, på nett.

Mindreårige ekstreme islamister er også blitt radikalisert på nett, men i tillegg til i familien og på religiøse arenaer.

De siste årene har tjenesten registrert et mislykket og to avvergede terrorangrep i Norge. For samtlige vestlige land, som rapporten omfatter, er det registrert fem gjennomførte terrorangrep, to mislykkede og 18 avvergede angrep.

Forskerne bak rapporten skriver at det er meget sannsynlig at det også framover vil bli avdekket at mindreårige er involvert i terror- eller terrorrelaterte handlinger. De skriver at da må det særlige vernet som barn og mindreårige har, må veies opp mot trusselen vedkommende representerer.

– Før 2013 var de involverte i PSTs kontraterrorsaker i tjueårene eller eldre. Så langt er den yngste hovedmistenkte vi har opprettet sak mot en gutt på 14 år i 2017. Andre vestlige land har også erfart en slik dreining i sine kontraterrorsaker, skriver PST i rapporten.

Flere nyheter: