powergym
Menu
Demonstrasjon, skole, Haugesund, rådhus

Protestene hjalp ikke

Bystyret vedtok i kveld rådmannens sparepakke med små justeringer. Det skal nå kuttes 23 millioner i budsjettet for 2015.

Av Egil M Solberg | 27.05.2015 20:50:22

Et samlet bystyre så ingen annen mulighet enn å godta de tiltakene rådmannen forslo. Skoleelever og pleietrengende ble imidlertid delvis skjermet.

Politikerne som stilte på talerstolen hadde stort sett det samme budskapet om at kuttene var smertefulle men nødvendige. Den som var tydeligst på å være imot var Kjell Inge Bråtveit (Ap), som uttalte at; «kuttene i oppvekstsektoren gikk på bekostning av hans integritet som medmenneske.»

Totalt beløper kuttet seg til 22.950.000 og er fordelt på disse enhetene:

Helse og omsorg: 8.800.000
Oppvekst: 7.650.000
Tekniske tjenester: 3.000.000
Administrasjon og støtteenheter: 3.000.000
KUF: 500.000