reklame for Sheiken Bowling
Menu
Illustrasjonsbilde av norske nasjonale ID-kort. Foto: Heiko Junge / NTB

Produksjonsfeil på nasjonale ID-kort – leveringstiden øker

Leverandøren av pass og nasjonale ID-kort, Thales, har avdekket en feil som kan berøre et helt parti med nasjonale ID-kort. Leveringstiden øker til 6–7 uker.

Av NTB | 26.08.2022 12:20:43

Vitenskap og teknologi: – Det er svært leit at denne feilen har oppstått, og vi vil beklage dette overfor innbyggerne, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

Direktoratet opplyser i en pressemelding at leveringstiden øker til seks til sju uker for søknader mottatt fra og med i dag, 26. august.

– Dette er alvorlig, og det har vi kommunisert tydelig til Thales, og det vil bli fulgt opp videre. Vi er opptatt av at personer som har et umiddelbart behov, skal sikres et nasjonalt ID-kort raskt dersom de kan dokumentere det. Ellers vil man få tilbud om et nødpass etter gjeldende kriterier, sier Vandvik.

Dette utdypes slik i pressemeldingen:

– Personer som skal hente ut medisiner, trenger tilgang til nødvendige tjenester som Nav, eID, banker og lignende, legitimere seg overfor arbeidsgiver, ha oppkjøring, eksamen eller andre tungtveiende grunner, vil få et nasjonalt ID-kort innen en uke pluss postgang.

– Etter testing sier Thales i dag at de ikke har oversikt ennå om dette berører hele partiet som skulle til Norge, eller kun en mindre del. Derfor velger Politidirektoratet nå å vente på et nytt parti slik at vi skal være trygge på at folk får et helt sikkert identitetsdokument, og ikke kommer i en vanskelig situasjon når de bruker kortet, sier Vandvik.

– Per nå er beregnet leveringstid 6–7 uker på pass, opplyser seksjonssjef Arne Isak Tveitan i ID-seksjonen i Politidirektoratet i en epost til NTB.

Ifølge Politiets egen oversikt har tiden det tar før de får produsert ferdig passene som folk har søkt om, økt gjennom sommeren. I slutten av mai tok det rundt 4–5 uker å bli ferdig med produksjonen av passene folk søkte om.

I august har tilsvarende tall ligget på rundt 6 uker. Siste oppdatering viser at passene som ble søkt om 14. juli, var ferdig produsert 22. august – altså etter 39 dager (5,6 uker).

– Det er cirka 90.000 pass som ligger i kø for produksjon. Dette tilsvarer cirka 6–7 ukers leveringstid. Nasjonalt ID-kort har per nå ubetydelig kø, og kortene leveres innen cirka én uke, pluss postgang, opplyser Tveitan.

– Det er hovedsakelig pass og ID-kontor i større byer og tettsteder på Østlandet som opplever et større trykk og noen kapasitetsutfordringer, mens andre steder rapporterer de at de har ledige timer, sier Tveitan.

På grunn av stor rift om passtimer og utfordringer med produksjonen, ble det i vår kun mulig å søke om enten pass eller ID-kort når man booker time hos Politiet. Tidligere kunne man bestille begge deler i samme omgang.

– Det er fortsatt ikke mulighet for samsøknad, men dette vurderes fortløpende utover høsten, sier Tveitan.

Dette problemet kommer etter måneder med produksjonsutfordringer og etterslep på pass.

Feilen som er oppdaget, går ut på en mulig svakhet mellom antenne og chip i ID-kortene, noe som kan gjøre at chipen ikke kan leses av.

Også når det gjelder pass har ventetiden økt noe den siste tiden. Det tar nå lengre tid å få nytt pass enn før sommeren – da «passkrisen» fikk mye oppmerksomhet.

Det er fortsatt variasjoner i hvor vanskelig det er å få time for å søke om nytt pass.

Flere nyheter: