Menu
Arkivbilde: E. Solberg / Radio Haugaland

Problemer med byutvikling

Byutvikling er en stor utfordring på Haugalandet. Kommunene har problemer med å utvikle og iverksette en felles byutviklingspolitikk, melder DN.

Av Egil M Solberg | 02.02.2020 19:49:21

Byutvikling: En undersøkelse som Norce har gjennomført, viser at de store og mellomstore kommunene i Rogaland hadde større utfordringer enn de små både når det gjaldt kapasitet og kompetanse på flere viktige tjenesteområder, melder Dagens Næringsliv (DN).

Undersøkelsen avdekker alvorlige utfordringer når det gjelder kapasitet og kompetanse innenfor tjenester som barnevern, barnehage, pleie av pasienter med psykiske lidelser og demens og PPT.

Undersøkelsen viser videre at utfordringene med kapasitet og kompetanse innenfor disse tjenesteområdene i Rogaland langt på vei løses organisatorisk gjennom interkommunalt vertskommunesamarbeid.

Slikt samarbeid bidrar til at man får større fagmiljøer på ulike tjenesteområder selv om den enkelte kommune er liten.

Problemer med byutvikling

For Rogalands vedkommende viser imidlertid undersøkelsen i DN at samarbeid mellom kommunene om byutvikling er en stor utfordring.

Dette henger direkte sammen med at kommunegrensene går gjennom byområdene.

Byen Haugesund strekker seg inn i nabokommunene Karmøy og Tysvær. Undersøkelsen viser at kommunene har problemer med å utvikle og iverksette en felles byutviklingspolitikk.

Det dreier seg om hvor og hvordan veksten skal håndteres, om lokalisering av bolig- og næringsområder og om parkeringspolitikk.

Det bor rundt 90.000 personer i kommunene Karmøy, Tysvær og Haugesund.

De 12 minste kommunene i Rogaland har et samlet innbyggertall på om lag 30.000. Det er med andre ord langt flere som berøres av problemene i de store og mellomstore kommunene, enn i de små.

Bare å rette oppmerksomheten mot de små kommunene i den videre kommunereformprosessen kan derfor være et feilgrep, skriver avisa.

Flere nyheter: