reklame for Jakobsen Energiservice
Menu
Konsernsjef Eldar Sætre i Equinor må tåle kraftig resultatfall som følge av lave olje- og gasspriser. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Priskollaps førte til kraftig resultatfall for Equinor

Kollaps i oljeprisen, lave gasspriser og koronakrisen påførte Equinor dramatisk svekkede resultater i første kvartal. Og framtiden er svært usikker.

Av NTB | 07.05.2020 10:33:04

Økonomi og næringsliv: – Resultatene våre er sterkt påvirket av lavere priser på både olje og gass. Det vi så mot slutten av første kvartal, var helt ekstraordinært, sa konsernsjef Eldar Sætre da han torsdag formiddag redegjorde for energikonsernets resultater for årets tre måneder.

Tallenes viser en dramatisk svekkelse i de finansielle resultatene. Justert driftsresultat ble mer enn halvert – fra 4,19 milliarder dollar i første kvartal i fjor til 2,05 milliarder dollar i år.

Før justeringer og skatt fikk Equinor et underskudd på hele 705 millioner dollar i første kvartal, mens resultat før skatt etter justeringer endte på 561 millioner dollar – ned fra 1,5 milliarder dollar i første kvartal i fjor.

– Under disse markedsforholdene hadde vi rekordhøy produksjon, solid kontantstrøm og en gjeldsgrad på 25,8 prosent, sa Sætre.

Omsetningen økte svakt til 15,1 milliarder dollar, fra 14,9 milliarder dollar på samme tid i fjor.

Sætre påpeker at vi er inne i en tid med «markedsforhold og usikkerhet som vi har aldri har sett tidligere».

– Usikkerheten er fortsatt stor, med svært lave råvarepriser og økte prisdifferensialer mot slutten av første kvartal og i begynnelsen av andre kvartal. Vi vil fortsette å prioritere verdiskaping over produksjonsvolum, og vi har allerede redusert aktiviteten, spesielt i den landbaserte virksomheten i USA. Vi vil vurdere ytterligere reduksjoner i aktiviteter og bruke den fleksibiliteten vi har i porteføljen vår, ved behov, sier Sætre.

Investorene får også merke de svake resultatene, ved at utbyttebetalingene foreslås satt til 0,09 dollar – bare en tredel av utbyttet som ble utbetalt etter fjerde kvartal i fjor.

Nordsjøoljen gikk torsdag morgen for snaut 30 dollar fatet etter å ha hentet seg noe inn etter priskollapsen som ble utløst av flere faktorer, blant annet svakere etterspørsel om følge av covid-19-pandemien og uenigheter innad i Opec.

Equinor fikk en gjennomsnittspris per fat i første kvartal på 50,3 dollar i første kvartal og venter oljepris på 31 dollar fatet for året som helhet.

Mens spotprisen på det verste har vært nede i under 20 dollar i år, skriver Dagens Næringsliv at oljeselskapene i realiteten har fått betydelig lavere priser for sine laster. Siden oljeprisfallet først fant sted mot slutten av første kvartal, er det ventet at også andre kvartal kommer til å bli sterkt preget av det.

Kvartalet ble dessuten preget av «rask og kraftfull respons på covid-19-pandemien», understreket konsernsjefen.

Konsernet har tatt nedskrivninger på 2,45 milliarder dollar i kvartalet. 860 millioner dollar er knyttet til eiendeler på norsk sokkel og 1,4 milliarder dollar til den internasjonale porteføljen. Nedskrivningene skyldes hovedsakelig en reduksjon i de kortsiktige prisforutsetningene, ifølge selskapet.

(©NTB)

Flere nyheter: