Menu
De siste månedene har vært preget av stigende konsumprisvekst. Vi må tilbake til juli 1988 for å finne tilsvarende tolvmånedersvekst i KPI. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Prisene har økt med 6,8 prosent på et år

Prisstigningen har vært 6,8 prosent det siste året. Som i forrige måneds tall er det særlig matvarepriser og drivstoffpriser som driver veksten.

Av NTB | 10.08.2022 08:20:41

Økonomi og næringsliv: Prisveksten de siste tolv månedene var 0,5 prosentpoeng høyere enn tolvmånedersendringen i juni, som allerede var svært høy.

– En historisk høy prisvekst på matvarer og alkoholfrie drikkevarer i juli var den viktigste årsaken til oppgangen i konsumprisindeksen (KPI) i juli. Vi har ikke noen gang tidligere målt en tilsvarende prisøkning for matvarer fra en måned til en annen i KPI, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

De siste månedene har vært preget av stigende konsumprisvekst, og denne måneden stiger veksten ytterligere. Vi må tilbake til juli 1988 for å finne tilsvarende tolvmånedersvekst i KPI.

De siste tolv månedene gikk prisene på drivstoff og smøremidler opp 47,4 prosent. Fra juni til juli økte prisene på diesel med 0,9 prosent, mens det for bensin ble målt en prisnedgang på 4,1 prosent.

– Til tross for en viss nedgang den siste måneden er nivået på energiprisene fortsatt høyt, og bidro til at tolvmånedersveksten i KPI var høy i juli, om enn ikke i like stor grad som de gjorde i måneden før, sier Kristiansen.

KPI uten energivarer, KPI-JE, viste en tolvmånedersendring på 4,7 prosent fra juli 2021 til juli 2022. Forskjellen mellom KPI og KPI-JE viser at prisene på energivarer har bidratt til å trekke veksten i KPI opp med 2,1 prosentpoeng det siste året.

– Vi registrer at det er en bred og generell oppgang som preger KPI de siste tolv månedene. Det er svært få varer og tjenester som ikke går opp i pris, sier Kristiansen.

Fra juni til juli gikk prisene på elektrisitet inkludert nettleie ned med 1,1 prosent, men de var likevel 18 prosent høyere i juli 2022 enn juli 2021.

Bak den sterke oppgangen i KPI de siste tolv månedene finner vi også en prisøkning på de fleste andre varer og tjenester. Foruten mat- og energivarer bidro prisvekst på møbler og restauranttjenester mest til at KPI var 6,8 prosent høyere enn ett år tidligere.

Flere nyheter: