powergym
Menu
Byggeskikkspris Torvastad

Pris til bolig på Torvastad

Byggeskikkprisen i Karmøy går i 2015 til en ny enebolig på Torvastad. Byggherre er Inghild og Kåre Storesund og arkitekt er Sevland Bunyan Arkitekter AS.

Av Egil M Solberg | 10.12.2015 21:22:43

Boligen ligger i utkanten av et gårdstun som erstatning for et eldre våningshus på gården.

Beliggenheten er fri i et åpent kupert jordbrukslandskap. Her ligger trolig motiveringen for å gi bygningen form og materialkarakter som minner om tradisjonelle driftsbygninger, skriver kommunen i en pressemelding.