Menu
Illustrasjonsbilder av aviser. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Posten og Aktiv Norgesdistribusjon AS vant anbud om avisdistribuering

Fra 1. juli skal selskapet Aktiv Norgesdistribusjon AS levere aviser på lørdager, mens Posten Norge AS er valgt som leverandør på hverdager.

Av NTB | 20.01.2020 08:40:18

Kultur og underholdning: Mandag ble de to selskapene kunngjort som vinnerne i Samferdselsdepartementets anbudskonkurranse.

Fra 1. juli i år blir omdelingsfrekvensen for post halvert fra fem dager i uka til annenhver dag, som vil bety tre dager én uke og to dager den neste uka.

Posten Norge AS er valgt til leverandør av såkalt motsyklisk distribusjon på ukedagene, som innebærer levering av abonnementsaviser på ukedager der posten ikke lenger blir levert.

Avtalen om lørdagsomdeling med selskapet Aktiv Norgesdistribusjon AS trer ikke i kraft før 15. januar 2021. Årsaken er at Samferdselsdepartementet har en avtale med Easy2You om dette fram til nevnte dato.

Både kontrakten for lørdagsomdeling og motsyklisk distribusjon på ukedagene varer ut juni 2022.

– Abonnentene vil få avisene sine akkurat som i dag, samtidig som staten kjøper avisomdeling rimeligere enn vi la til grunn da konkurransen ble utlyst. Konkurransen har altså vært bra for både avisabonnentene i distriktene og skattebetalerne. Dette viser at konkurranse virker, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i en pressemelding.

I konkurransen fikk Samferdselsdepartementet tilbud fra de tre selskapene Easy2You – Logistikk og Transport AS, Posten Norge AS og Aktiv Norgesdistribusjon AS.

(©NTB)

Flere nyheter: