Menu
Fabrikksjef Ingrid Heradstveit Guddal. på Hydro Karmøy. FOTO: Hydro/Marius Motrøen

Positivt resultat for Hydro Karmøy

God drift, sterkt marked og økte priser for aluminium gir positivt resultat for Hydro Karmøy.

Av Egil M Solberg | 27.04.2021 11:26:05

Næringsliv: Tirsdag presenterte Hydro Karmøy et overskudd før renter, skatt og avskrivninger på 190 millioner kroner i første kvartal.

– Drifts- og markedsmessig har dette vært en god start på året. Når vi kombinerer god drift med høy etterspørsel, økte priser på aluminium og lavere priser på råvarene vi bruker i vår produksjon styrker det våre driftsresultater. Denne trenden ser ut til å fortsette, men vi tar ingenting for gitt og jobber videre med forbedringer i alle ledd, sier fabrikksjef Ingrid Heradstveit Guddal.

Særlig innenfor bilsegmentet har første kvartal vært svært bra.

– Her er Hydro Karmøy godt posisjonert, da vi over flere år både har investert i organisasjon og teknologi for å kunne levere avanserte produkter til en industri som krever høy kvalitet og presisjon, sier hun.

Høyt smittetrykk

Også Hydro Karmøy har vært preget av det høye smittetrykket på Haugalandet i første kvartal.

– Smittetiltakene vi har hatt gjennom hele pandemien måtte ytterligere skjerpes da Haugalandet stengte ned.

Det har vært arbeid i mindre grupper, påbud om munnbind, sosial distansering og utstrakt bruk av hjemmekontor. Vi hadde i denne perioden noen smittetilfeller på verket, men omfanget av karantene var håndterbart og vi har opprettholdt en god drift. Dette takket være en flott innsats i hele organisasjonen, sier
Guddal.

Tross høy beredskap og høy aktivitet så legger Hydro Karmøy bak seg et kvartal uten alvorlige personskader.

– Det viser at medarbeiderne, i en krevende periode, klarer å fokusere på det viktigste – nemlig sikkerheten.

Økt etterspørsel etter Hydro REDUXA

– Vi fortsetter å styrke vår posisjon som leverandør av lavkarbon aluminium. Teknologien vi har på Karmøy med verdens laveste energiforbruk gir oss et solid utgangspunkt. Markedet etterspør i økende grad grønnere aluminium. Dette leverer vi i form av Hydro REDUXA, sertifisert aluminium med et karbonfotavtrykk som er en fjerdedel av verdensgjennomsnittet, sier Guddal.

Nå forsker også Hydro på metoder for å bruke resirkulert aluminium direkte i produksjonen av primæraluminium.

– Dersom denne metoden verifiseres er det noe som både vil ytterligere redusere det klimafotavtrykket fra Karmøy og øke produksjonen ved bruk av skrap, sier Guddal.

Flere nyheter: