Menu
Politimesteren i Troms snur i saken om omorganisering. Foto: Terje Pedersen / NTB

Politimesteren i Troms stanser sammenslåing

Politimesteren i Troms ønsket å redusere tallet på geografiske driftsenheter fra fem til to. Nå snur hun og stanser omorganiseringen.

Av NTB | 22.01.2021 01:23:07

Kriminalitet og rettsvesen: Det kommer fram i en pressemelding torsdag kveld.

– Vi har lett etter måter å møte den økonomiske utfordringa på. Vi har arbeidet fram et forslag som vi mener ivaretar både innsparing og en god polititjeneste. Denne organisasjonsmodellen ville vi videreutvikle og sende på høring internt og eksternt, sier politimester Astrid Nilsen.

– Vi har likevel konkludert allerede nå med at vi ikke er i posisjon til å gjennomføre dette på en god måte. Det politiske klimaet gjør det vanskelig å få oppslutning om strukturendringer, sier fortsetter hun.

– Dette kommer som et slag langt under beltestedet og presser gjennom en sentralisering mot Tromsø som er helt uakseptabel, sa ordfører Dan Håvard Johnsen (Sp) i Lyngen da han ble kjent med forslaget.

Torsdagens beslutning gjelder strukturen for geografiske driftsenheter (GDE) og seksjonsstruktur.

Politimesteren poengterer at Troms politidistrikt fortsatt har behov for å gjennomføre betydelige kostnadskutt – og at det ses på andre tiltak for å få budsjettet i balanse.

Beslutningen kommer samme dag som avisa Nationen skrev at flere ordførere fryktet en sentralisering av polititilbudet.

Samtidig videreføres andre tiltak. Dette gjelder innføring av en felles namsfogd i Troms, etablering av et felles tjenestekontor og videre utredning av funksjonell organisering av forvaltningsoppgavene, ifølge pressemeldingen fra politiet.

(©NTB)

Flere nyheter: