Menu
Det blir ingen ny rettslig behandling av ransakingen av Tom Hagens bolig i Lørenskog. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Politiets ransaking i Hagen-saken blir ikke anket

Det blir ingen ny rettslig behandling av ransakingen av Tom Hagens bolig i Lørenskog.

Av NTB | 18.05.2020 18:17:53

Kriminalitet og rettsvesen: Hans forsvarer Svein Holden sier til Rett24 at de i stedet deler politiets håp om å finne beviser.

Da politiet i slutten av april pågrep Tom Hagen og siktet ham for drap på sin ektefelle, startet de samtidig en grundig ransakingen av ekteparets bolig.

Senere kom Eidsivating lagmannsrett til at politiet ikke hadde skjellig grunn til mistanke mot Hagen. Han ble derfor løslatt. Dermed var det heller ikke hjemmel til å ransake eiendommen.

Ransakingen ble derfor besluttet på nytt, på grunnlag av en annen hjemmel, en såkalt tredjemannsransaking. Politiet mener det er skjellig grunn til å mistenke at boligen er åsted for drap, og at den derfor kan ransakes uavhengig av om det foreligger skjellig grunn til mistanke direkte mot Hagen.

I begjæringen som ble sendt til Nedre Romerike tingrett sist uke, skrev Holden blant annet: «Påtalemyndighetens begrunnelse for ransaking fremstår som konstruert og det dreier seg i realiteten ikke om noen tredjemannsransaking av åsted eller sted der det kan finnes bevis knyttet til fornærmede, men ransaking rettet mot Tom Hagen som mistenkt.»

I sitt svar fremkom det blant annet at tingretten fant det videre «klart at det er skjellig grunn til å mistanke om at et drap kan skjedd og at handling kan ha foregått der, d.v.s. i Hagens bolig.»

– Etter min oppfatning er tingrettens vurdering uriktig, men vi konstaterer samtidig at politiet fastholder at ransakingen kan gi viktige bevis i saken. Vi er tvilende til om ransakingen vil kunne frembringe bevis, men vi deler politiets håp. Vi vil derfor ikke redusere muligheten for at saken blir oppklart ved å anke kjennelsen fra tingretten, sier Holden.

(©NTB)

Flere nyheter: