Menu
– Vi kan ikke si sikkert hvor mange som befinner seg i Norge. Det kan være flere som ikke har meldt seg, sier sjef for Politiets utlendingsenhet, Arne Jørgen Olafsen. Foto: Geir Olsen / NTB

Minst 9.000 flyktninger fra Ukraina er ankommet Norge

Det er per nå kommet minst 9.000 ukrainske flyktninger til Norge. 4.500 av disse er ennå ikke registrert, opplyser Politiets utlendingsenhet.

Av NTB | 24.03.2022 17:19:34

Kriminalitet og rettsvesen: – Dette er ikke presise tall. Vi kan ikke si sikkert hvor mange som befinner seg i Norge. Det kan være flere som ikke har meldt seg, sier sjef for Politiets utlendingsenhet, Arne Jørgen Olafsen, til NTB.

Alle flyktninger som kommer til Østlandet, må registrere seg på Ankomstsenter Råde i Østfold. Rundt 4.500 ukrainere står på politiets venteliste for å bli registrert. Blant disse er 2.500 på Østlandet. 1.500 bor på hotell, mens 1.000 bor i private hjem. De øvrige bor andre steder i Norge.

Så langt er allerede 4.500 ukrainere registrert.

I dag klarer politiet å registrere maks 400 personer i døgnet. Målet er å innen kort tid kunne registrere 1.000 personer i døgnet.

Da har politiet lagt til grunn regjeringens anslag om at det kan komme 35.000 asylsøkere til Norge i 2022, hvorav 30.000 fra Ukraina.

PU og Politidirektoratet (POD) har også beredskapsplaner for å ta imot langt flere. Det kan bli aktuelt å etablere enda et ankomstsenter på Østlandet som kan kreve så mye som 300 stillinger. Politifolk skal besitte de fleste stillingene, men politistudenter og for eksempel pensjonister kan også være aktuelle, ifølge Olafsen.

POD deler ute 50 millioner, hovedsakelig til distriktene, for å oppgradere kapasiteten

– Så det er ikke sikkert at dette er så dramatiske tall som det kan høres ut som.

I tillegg er det en økning blant øvrige asylsøkere. Bare i forrige uke kom det 130 asylsøkere, mot 30–40 normalt per uke.

Olafsen sier at det er en viktig årsak til at det går sakte med registreringen.

– Det krever mye mer arbeid. Det er helt andre regler knyttet til hvordan de sakene behandles.

Dette dreier seg om personer fra blant annet Syria og Afghanistan. I tillegg har det kommet flere fra Russland enn det har gjort før.

– Foreløpig får vi tatt unna de som kommer, men hvis det kommer flere, må vi øke kapasiteten betraktelig. Og det er det vi planlegger nå, sier Olafsen.

En del av dem som har kommet, er sesongarbeidere som skal jobbe på norske gårder, ifølge Olafsen. Dette er personer som uansett ville kommet til Norge.

Flere nyheter: