Menu
Politiet har fredag godkjent NVEs anbefalinger om innskrenkning av evakueringsområder. Foto: Gorm Kallestad / NTB / Pool

Politiet innskrenker evakueringsområdet i Gjerdrum

Politiet har fredag godkjent NVEs anbefalinger om innskrenkning av evakueringsområdet i Gjerdrum. Evakueringen av delområde C oppheves fredag kveld.

Av NTB | 15.01.2021 20:08:15

Kriminalitet og rettsvesen: «Basert på grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering anbefaler Multiconsult og NGI at evakuering av delområde C kan oppheves, og at området kan tas i bruk», skriver NVE i sin anbefaling.

Evakueringen av dette området oppheves fredag kveld, og kommunen varsler beboerne om dette, opplyser Gjerdrum kommune på sine nettsider.

Anbefalingen bygger på resultater fra utførte felt- og laboratorieundersøkelser, som viser at det ikke er påvist kvikkleire i borpunktene langs fylkesvei 120 på strekningen fra avkjøring til Hønsigutua og til rundkjøringen med avkjøring til Fjælstadgrenda.

NVE anbefaler at vestre del av rundkjøringen holdes stengt, for å begrense allmenn trafikk inn i et område som ligger nært selve skredkanten.

Leirskredet på Ask i Gjerdrum kommune gikk natt til 30. desember. 31 boenheter, fordelt på ni bygg, ble tatt av skredet. Over tusen personer ble evakuert.

Sju personer er funnet omkommet i skredområdet, mens tre personer er antatt omkommet og fortsatt ikke funnet.

Flere nyheter: