Menu
*politi
ARKIVBILDE: Politiet

Politiet går fram på tillitsmåling

I Sør-Vest politidistrikt svarer 80 % av innbyggerne i fjor at de har høy eller ganske høy tillit til politiet. Det er opp fra 72 % i 2018.

Av Egil M Solberg | 27.01.2020 13:52:58

Samfunn: I politiets innbyggerundersøkelse for hele landet i 2019 svarer 79 prosent at de har tillit til politiet. Dette er en fremgang på 2 prosentpoeng fra 2018.

Samtidig svarer 94 prosent at de føler seg trygge. Også her er fremgangen på to prosentpoeng.

– Politiet er helt avhengig av innbyggernes tillit, og derfor er det gledelig at tilliten øker, sier politimester Hans Vik.

I 2018 gikk imidlertid tilliten markant ned i Sør-Vest, og politidistriktet er nå tilbake på samme nivå som i 2017.

– Jeg er glad på vegne av alle våre ansatte som arbeider natt og dag – bokstavelig talt – for dette resultatet. Så må vi fortsatt arbeide hver dag for å levere gode tjenester til innbyggerne våre og komme når de trenger hjelp, sier Vik.

Politiet står fortsatt i en omfattende reform som krever mye av de ansatte – også i tiden fremover.

– Jeg vil takke ledere og medarbeidere som legger ned en formidabel innsats for innbyggere i Sør-Vest politidistrikt, sier Vik.

Viktig med tillit

Tilliten til politiet har de siste årene ligget på et stabilt høyt nivå, men i 2018 så man en tilbakegang på fire prosentpoeng fra målingen i 2017.

Noe av grunnen til tilbakegangen kunne trolig forklares med det pågående reformarbeidet i etaten. Når politiet nå går fram igjen på målingen, så er dette en positiv trend som politiet må jobbe hardt for å opprettholde.

Tillit og resultater henger sammen. Norsk politi er avhengig av tillit for å kunne gjøre en god jobb. Politiet må fortsette å få den nye strukturen og kvalitetstiltakene til å virke, og levere resultater i tråd med innbyggernes forventninger.

– Det er et positivt signal at politiet nå går fram på målingen. Men vi må huske at vi fremdeles befinner oss midt oppi reformen, og at vi har lenge igjen før vi vil kunne høste av resultatene som reformen tilrettelegger for fullt ut.

– Den samlede tilbakemeldingen fra innbyggerne tyder likevel på at vi er på rett vei. Det er lagt ned en betydelig innsats fra alle medarbeiderne våre, og det er takket være dem at vi nå går fremover på målingen igjen.

– Vi skal jobbe for å opprettholde det samme nivået fremover. Tillit er noe vi må gjøre oss fortjent til hver dag, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Frykter svindel og bedrageri på nett, trafikkfarlige hendelser og ID-tyveri

Befolkingen er samlet sett mest bekymret for svindel eller bedrageri på nett (35 prosent), trafikkfarlige hendelser (31 prosent), og identitetstyveri (29 prosent).

Mens seks av ti mener politiet håndterer trafikkfarlige hendelser på en god måte, mener kun tre av ti at politiet håndterer ID-tyveri og svindel og bedrageri på nett på en god måte.

– Den teknologiske utviklingen går raskt, kriminaliteten blir mer kompleks, vanskeligere å oppdage og mer utfordrende å etterforske. Politiet ser at vi må bli bedre på å forebygge og etterforske kriminalitet som skjer på nett.

– Utviklingen stiller nye krav til politiets oppgaveløsning, både i form av mer spisset kompetanse, evne til å dele mer informasjon raskere og til nye IKT-verktøy.

– Dette er områder hvor politiet må styrkes for å kunne etterkomme publikums forventninger og krav. Vi er i gang med dette viktige arbeidet, men dette er et langsiktig arbeid, kommenterer Bjørnland.

Forebygging viktig

I dagens samfunn har så godt som alle innbyggere tilgang til internett, og mye av vår kommunikasjon foregår her.

Det er derfor viktig å sikre at innbyggerne har den informasjonen og kunnskapen de trenger for å kunne kommunisere sikkert og utføre transaksjoner på en trygg og god måte på nett.

Forebygging er helt sentralt i arbeidet med å forhindre ID-tyveri og svindel og bedrageri på nett.

– Politiet har en viktig rolle i dette arbeidet, men kan ikke og skal ikke forebygge kriminalitet alene.

– Vi er avhengig av et godt samarbeid med aktører innenfor offentlig, privat og frivillig sektor for å kunne bidra til å forebygge på en enda bedre og mer effektiv måte, kommenterer Bjørnland.

– Vi har fremdeles en vei å gå før vi når ut med våre budskap til alle, avslutter Bjørnland.

(KILDE: Politiet.no)

Flere nyheter: