Menu
Illustrasjonsfoto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Brukte elektrosjokkvåpen 34 ganger

Politiet brukte elektrosjokkvåpen 34 ganger i det første året våpenet har blitt prøvd ut. Mannskap i Etne-Vindafjord, Sauda-Suldal og Stord er bevæpnet med slike våpen.

Av NTB | 09.01.2020 12:40:27

Kriminalitet og rettsvesen: Politiet har avfyrt skudd 34 ganger og truet med å bruke elektrosjokkvåpen 51 ganger. Det viser en oversikt fra Politidirektoratet ett år etter at prøveordningen med elektrosjokkvåpen ble innført.

Våpenet har i flere tilfeller erstattet skytevåpen, mener politiet.

Prosjektleder Kjetil Lussand mener bruken i flere tilfeller har hindret at liv har gått tapt.

– I ti av tilfellene der vi har avfyrt elektrosjokkvåpen, har oppdraget primært dreid seg om å håndtere forsøk på selvdrap eller selvskading, sier han.

Det er ikke rapportert om fysiske skader hos personer som er truffet.

I tillegg til å være utstyrt med elektrosjokkvåpen, har politiet i 20 av hendelsene også båret skytevåpen.

– I tre av disse tilfellene mener jeg det er sannsynlig at politiet måtte ha brukt skytevåpen hvis de ikke hadde hatt elektrosjokkvåpen, sier Lussand.

Det er politidistriktene Troms, Oslo, Øst og Sørvest som deltar i prøveprosjektet, som vil bli evaluert i 2021.

Fakta om prøveprosjektet

* Gjennom utprøving i fire politidistrikter (Oslo, Øst, Troms og Sør-Vest) ønsker Politidirektoratet (POD) å finne ut om elektrosjokkvåpen kan være et egnet maktmiddel i politiets virksomhet.

Politiet ønsker svar på to sentrale spørsmål:

* Om bruk av elektrosjokkvåpen kan redusere skader i forbindelse med
politiets utøvelse av makt.

* Om bruk av elektrosjokkvåpen påvirker politiets øvrige maktanvendelse,
både bruk av skytevåpen, slagvåpen og pepperspray.

Dette vil ikke POD ha svar på før i 2021 – når prøveprosjektet er gjennomført og evaluert.

Fakta om elektrosjokkvåpen

* Er utstyrt med strømførende piler som blir skutt ut ved aktivering.
* Er et supplement til, og ikke en erstatning for skytevåpen der det er hjemlet.
* Ligger like under skytevåpen i maktpyramiden.
* Maksimal avstand for bruk er 7,6 meter.
* Har en pulserende strømsyklus på fem sekunder når en person blir truffet.
* Har egen spesialinstruks for bruk.

(©NTB)

Flere nyheter: