Menu
Arsvågen Rogfast FOTO: COWI / Statens Vegvesen
Arsvågen Rogfast FOTO: COWI / Statens Vegvesen

Planlegger ny motorvei mellom Rogfast og Hordfast

Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) skal nå utføre jordsmonnkartlegging i traseen mellom Bokn og Bømlafjordtunnelen. Dette er første del av planleggingen av motorveien mellom Rogfast og Hordfast.

Av Egil M Solberg | 19.10.2021 21:39:22

Samferdsel: Nå starter jordsmonnkartleggingen på strekningen E39 Bokn-Hope.

Statens vegvesen førbereder arbeidet med kommunedelplan og Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) som vil utføre jordsmonnkartlegging vinter/vår 2021-2022.

I forbindelse med arbeidet blir det satt i verk jordsmonnkartlegging av jordbruksareal som grunnlag for reguleringsplanarbeidet. Arbeidet vil gjøres høsten 2021 og frem til våren 2022.

– Arbeidet innebærer at noen få personer fra NIBIO og Vegvesenet vil ferdes i området, og det skal tas hensyn til jordbruksdriften, forteller Henry Damman, planleggingsleier i prosjektet.

Registreringene vil skje på jordbruksareal i Bokn, Tysvær og Sveio kommune.

Flere nyheter: