Menu
Illustrasjon: Helse Norge

Pilotprosjekt DigiHelsestasjon

Nå kan innbyggere i Haugesund logge seg på Helsenorge.no og gjennom DigiHelsestasjon komme i kontakt med jordmor, helsestasjon og skolehelsetjeneste, på en sikker og enkel måte.

Av Egil M Solberg | 05.05.2021 22:41:19

Helsetjenester: Dette er et helt nytt tilbud for byens innbyggere som gir et løft til tjenesten, skriver kommunen i en pressemelding.

Prosjektet DigiHelsestasjon skal levere digitale tjenester for helsestasjons- og skolehelsetjenesten inkludert helsestasjon for ungdom.

Prosjektet utvikler de første nasjonale digitale innbyggertjenestene innenfor helsestasjonstjenesten og ungdomshelse i kommunene.

Samtidig baner prosjektet vei for videre digitalisering av tjenester innenfor dette området ved å etablere plattform og komponenter nye tjenester kan bygge på.

Prosjektets overordnende mål er å etablere digitale innbyggertjenester knyttet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten på en nasjonal plattform for alle landets kommuner.

Helsenorge.no har mange løsningskomponenter vi kan benytte, men må også utvikles for å tilby løsninger tilpasset ungdom.

Gevinstene er knyttet til bedre tilgjengelighet, involvering og tidsbruk for innbyggerne. Brukeren kan kontakte helsesøster på en sikker digital plattform. For ungdom er dette særlig viktig.

Løsningen gir også større trygghet og oversikt. Brukeren får oversikt over avtaler, kan avbestille og får informasjon om hva som skjer på de ulike timene.

Flere nyheter: