Menu
Brann i Equinors produksjonsanlegg på Melkøya utenfor Hammerfest har Petroleumstilsynet omtalt som en av de mest alvorlige i norsk petroleumshistorie. Foto: Bjarne Halvorsen / NTB

Petroleumstilsynet: Alvorlige regelbrudd avdekket etter Melkøya-brannen

Granskingen av Melkøya-brannen i Finnmark har avdekket alvorlige regelbrudd. Petroleumstilsynet har gitt pålegg til Equinor, som er glade for rapportens dom.

Av NTB | 22.04.2021 09:34:18

Økonomi og næringsliv: Den alvorlige brannen i petroleumsanlegget på Melkøya utenfor Hammerfest fant sted 28. september. Petroleumstilsynet uttalte dagen etter at hendelsen er en av de mest alvorlige i norsk petroleumshistorie.

– Granskingen har avdekket flere elementer som har, eller kan ha hatt, betydning for at brannen oppsto, opplyser tilsynet.

De opplyser at granskningen har identifisert «alvorlige brudd på regelverket» og peker på mangler innen ledelse og styring, bemanning, risikoanalyser, vedlikehold og oversikt over eksterne beredskapsressurser.

– Jeg synes det er en tydelig rapport med tydelige tiltak, sier Rummelhoff til NTB.

Hun fremhever at selskapet allerede har igangsatt flere tiltak og at rapportens innhold er sammenfallende med selskapets oppfatning av brannårsaken.

– Vi er glade for at Petroleumstilsynet bekrefter at design av anlegget og sikkerhetssystemene våre fungerte som de skulle og at det er derfor brannen ikke kunne spre seg til store deler av anlegget og utvikle seg til en større brann, sier Rummelhoff.

Det har også blitt identifisert forbedringspunkter knyttet til loggføring, oppfølging og oversikt.

Også i november ga Petroleumstilsynet et pålegg til Equinor etter brannen. Tilsynet fant da alvorlige regelbrudd om avviksbehandling.

Rummelhoff forteller at tiltakene skal gjennomgås og etterleves innen fristen.

Equinor har tidligere uttalt at produksjonsanlegget stenges fram til 1. oktober. På anlegget produseres det flytende naturgass (LNG) fra Snøhvit-feltet.

Equinor og Petroleumstilsynet konkluderte med at en selvantenning i et filter, i luftinntaket i turbinen er den direkte brannårsaken.

Rummelhoff sier Equinor ikke har konkludert med at manglene tilrettela for selvantenningen.

– Nei, det vil jeg ikke konkludere med nå. Det som skjedde, var at det ble tilført hetolje inn i denne turbinen. Det gjorde at temperaturen steg voldsomt. Vi fikk ingen hjelp av været. Det er sannsynliggjort i Ptils granskning og i vår at disse filtrene selvantene, sier Rummelhoff.

Irene Rummelhoff, som er konserndirektør for markedsføring, midtstrøm og prosessering i Equinor, sier at de skal ta inn over seg rapporten.

Granskingen har resultert i at Equinor pålegges å sikre tilstrekkelig bemanning, kompetanse og formidling av kunnskap og nødvendig informasjon.

Det ferske pålegget må etterkommes senest ved oppstarten av anlegget. Planen om å etterkomme påleggene skal presenteres for Petroleumstilsynet innen 1. juni.

Brannen startet i en turbin på Equinors produksjonsanlegg på øya om ettermiddagen og ble slukket sent på kvelden.

Flere nyheter: