Menu
Forsvarer Bernt Heiberg, Andrey Yakunin og forsvarer Jens Bernhard Herstad under pressekonferansen om den dronetiltalte og frikjente Andrey Yakunin på Elden advokatfirma i Oslo. Foto: Annika Byrde / NTB

Påtalemyndigheten anker Yakunin-frikjennelsen – ber om at saken går rett til Høyesterett

Påtalemyndigheten anker tingrettens frifinnelse av den dronetiltalte russeren Andrey Yakunin og ber om at saken ikke behandles i lagmannsretten.

Av NTB | 16.12.2022 16:06:47

Politikk: – Påtalemyndigheten argumenter i anken for at saken reiser spørsmål av avgjørende betydning, ikke bare for Yakunin sin sak, men også flere andre saker som verserer for rettsvesenet, sier forsvarer Bernt Heiberg i Elden advokatfirma.

– Påtalemyndigheten har derfor bedt om at anken slippes direkte inn for Høyesterett uten først å bli behandlet av lagmannsretten. En slik behandlingsmåte er svært uvanlig, legger han til.

Yakunin er tiltalt for å ha fløyet drone i Norge. Det er forbudt for russere på grunn av sanksjonene etter Ukraina-krigen. Han ble frifunnet i tingretten, noe som førte til at flere andre dronedømte ble løslatt.

Yakunin har både britisk og russisk statsborgerskap. Han fløy drone på Svalbard, der han ifølge seg selv var på ferie.

– Jeg sa i retten at det ikke er ulovlig for en britisk mann å fly en hobbydrone på Svalbard. I dommen blir det korrigert til at det ikke er forbudt for noen, heller ikke i Norge, sa Yakunin på en pressekonferanse etter frifinnelsen.

– Andrey Yakunin har fra første dag sagt at han er uskyldig. Tingrettens frifinnelse er grundig og korrekt, og Yakunin er sikker på at Høyesterett vil komme til samme konklusjon, sier Heiberg.

Retten mener i korte trekk at dette er en for vid tolkning av sanksjonsregelverket, og at EUs sanksjoner mot russisk luftfart, som de norske reglene baserer seg på, ikke er ment å ramme små hobbydroner.

Påtalemyndigheten mente ikke at Yakunin hadde onde hensikter med turen og la til grunn at han var en turist. Likevel la de ned påstand om at han skulle dømmes til fire måneders fengsel. Bakgrunnen var hensynet til sanksjonenes effektivitet og til den sikkerhetspolitiske situasjonen i landet.

– Sett i lys av de prinsipielle spørsmål saken reiser og Yakunin ønske om å få frifinnelsen av ham bekreftet av Høyesterett så raskt som mulig, vil vi ikke protestere på en slik fremgangsmåte, sier Heiberg.

Den 47 år gamle britisk-russiske mannen har innrømmet droneflyging under en seiltur i sommer. Påtalemyndigheten mener det er forbudt for russiske statsborgere å fly droner i Norge på grunn av sanksjonsloven og tok ut tiltale mot ham.

Flere nyheter: