fbpx
Menu
Arkivbilde: E. Solberg / Radio Haugaland

Pårørende reagerer på nytt lovforslag

Pårørende etter øksedrapet på en kirkegård i Haugesund mener det er vanskelig å få politikere til å akseptere at tvang er nødvendig.

Av Egil M Solberg | 16.12.2019 07:35:17

Samfunn: De etterlatte tar et oppgjør med et nytt lovforslag som skal gjøre det vanskeligere å tvangsinnlegge farlige psykisk syke, skriver Haugesunds avis.

I løpet av 15 år er minst 125 drept av mennesker med psykiske lidelser, melder avisa.

– Er det virkelig meningen at det er viktigere å behandle enn å ivareta samfunnsvernet? spør pårørende etter øksedrapet i Haugesund, sier en av de pårørende til avisa.

helseminister Bent Høie opplyser at dagens regelverk er for usikkert.

– Dagens bestemmelser om tvang er uoversiktlige, og kan skape usikkerhet blant pasienter og behandlere. Vi trenger regler som tar utgangspunkt i pasientens og brukerens behov, og som er til hjelp i arbeidet med å få mindre og riktigere bruk av tvang, uttaler helseministeren til regjeringen.no.

6 sentrale forslag

Forslaget til den nye Tvangsbegrensningsloven er på 800 sider. Seks forslag trekker Helse- og omsorgsdepartementet frem som spesielt viktige:

* Én felles tvangslov for helse- og omsorgstjenesten.
* Å fjerne diagnosespesifikke regler.
* Å innføre klarere og strengere regler om inngrep i nødssituasjoner.
* Å forby bruk av mekaniske innretninger som hindrer bevegelsesfriheten i behandling i psykisk helsevern.
* Flertallet foreslår å opprettholde en snever adgang til tvangsmedisinering i behandling av psykiske lidelser.
* Flertallet foreslår en snever hjemmel for bruk av elektrokonvulsiv behandling (ECT) uten tvang som et livreddende tiltak.

Flere nyheter: