Menu
Foto: Jil Yngland / NTB

Overvekt av uvaksinerte innlagt

Det er fortsatt et høyt antall pasienter innlagt på koronaavdelingene i Helse Fonna og de fleste skal være uvaksinerte.

Av Egil M Solberg | 10.01.2022 13:33:09

Koronapandemi: Smittetrykket er fortsatt høyt spesielt i kommunene Haugesund og Karmøy og stadig blir nye pasienter innlagt.

Nå kan smittevernlege Teis Qvale avsløre at størsteparten av de innlagte i Helse Fonna er uvaksinerte pasienter. Dette til tross for at rundt 90 % av innbyggerne på Haugalandet nå har fått vaksine.

Ordfører Arne-Christian Mohn i Haugesund bekrefter tallene og anmoder alle om å skaffe seg vaksinen så raskt som mulig.

– De fleste av oss vil bli smittet etterhvert. Da kan du velge mellom å møte sykdommen med eller uten beskyttelsen vaksinen har, sier ordføreren.

Du kan bli syk også med vaksinen, men da med et midlere sykdomsforløp.

Høyt antall innlagte

Det er forsatt mange innlagt med covid-19 på sykehusene i Helse Fonna.

På Haugesund sykehus er det 9 pasienter innlagt. Det er også en pasient innlagt ved Odda sykehus.

Det er imidlertid ikke lenger pasienter på intensivavdelingene.

Antallet medarbeidere i koronarelatert fravær har også gått ned gjennom helgen.

Flere nyheter: