reklame for smiaa
Menu
Hvite kors satt opp i Tulsa i Oklahoma til minne om dem som har dødd av covid-19 i den amerikanske delstaten. Foto: Mike Simons / Tulsa World / AP / NTB

Overdødelighet på 300.000 under pandemien i USA

Antall døde i USA under koronapandemien er om lag 300.000 høyere enn i et normalår, viser nye beregninger fra smitteverninstituttet CDC.

Av NTB | 20.10.2020 23:08:28

Vitenskap og teknologi: Tallene som viser den såkalte overdødeligheten, ble offentliggjort av CDC tirsdag. Overdødeligheten viser forskjellen mellom antall dødsfall under pandemien og det tilsvarende tallet man ville forventet i samme periode i et normalår.

Mellom 26. januar og 3. oktober anslås det at overdødeligheten var på 299.028 personer.

Tallet er betydelig høyere enn antall registrerte koronadødsfall i USA, som er i overkant av 225.000. En mulig forklaring på forskjellen er at mange mennesker har dødd av andre sykdommer fordi de har vært redde for å oppsøke sykehus under pandemien.

– Antallet mennesker som dør som følge av denne pandemien, er høyere enn vi tror, sier professor Steven Woolf til Washington Post.

Tidligere under pandemien er det gjort andre studier som viser samme tendens, påpeker Woolf, som er tidligere direktør ved et senter for folkehelse ved Virginia Commonwealth University.

Men også i yngre aldersgrupper døde det langt flere enn normalt. Overdødeligheten var på 26,5 prosent blant amerikanere mellom 25 og 44 år.

Dødeligheten varierte mye mellom ulike etniske grupper, og blant amerikanere med latinamerikansk bakgrunn økte den med hele 53,6 prosent. For svarte amerikanere var økningen på 32,9 prosent, mens den var på 11,9 prosent for hvite.

CDC påpeker noen mulige feilkilder – blant annet er det mulig at antall dødsfall uansett ville gått noe opp som følge av befolkningsvekst eller økende bruk av narkotika og flere overdosedødsfall.

Fordelen med metoden er at den også fanger opp dødsfall som indirekte skyldes koronapandemien.

Overdødeligheten har variert mye mellom ulike land i løpet av koronapandemien. I Spania, England og Italia har det vært betydelig overdødelighet, mens det døde færre enn normalt i Norge de første månedene av pandemien.

I tillegg har mange trolig dødd som følge av covid-19 uten at dette er blitt ført opp på dødsattestene.

Eldre mennesker er mest utsatt for alvorlig sykdom når de blir koronasmittet. I aldersgruppen 75 til 84 år var det over 94.000 flere dødsfall enn normalt i den aktuelle perioden.

Beregningene tar utgangspunkt i det samlede antallet dødsfall i den aktuelle perioden, uavhengig av dødsårsak. Dette er blitt sammenlignet med antall dødsfall i de samme ukene mellom 2015 og 2019.

(©NTB)

Flere nyheter: