Menu
Politidirektør Benedicte Bjørnland sier mørketallene fremdeles er store for seksuallovbrudd selv om det er registrert en markant økning i antall anmeldelser av slike lovbrudd i årets fire første måneder. Foto: Terje Pedersen / NTB

Over 50 prosent flere anmeldte seksuallovbrudd mot barn i årets fire første måneder

Tall fra politiet viser at det ble anmeldt 1.052 seksuallovbrudd mot barn under 16 år i årets fire første måneder. Det er en økning på 53,6 prosent fra i fjor.

Av NTB | 18.06.2021 09:22:39

Kriminalitet og rettsvesen: Tallet kommer fram i politiets rapport over anmeldelser de første fire månedene i år. I alt ble det anmeldt 367 flere saker om seksuallovbrudd mot barn under 16 år enn i samme periode året før.

– Økningen i antall anmeldte seksuallovbrudd kommer særlig på grunn av at det i første tertial 2021 er avdekket flere store nettovergrepssaker, og at det rett etter at pandemitiltakene ble iverksatt i 2020, ble anmeldt svært få saker, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Hun understreker likevel at det er grunn til å anta at mørketallene fremdeles er svært store når det gjelder seksuallovbrudd.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for voldtektssaker med frist er redusert siden nyttår og er den laveste på fem år, ifølge Politidirektoratet. Oppklaringsprosenten i voldtektssaker er på 33 prosent.

– Det er noen lokale variasjoner og distrikter som ligger under kravet som vil bli fulgt opp videre, går det fram av rapporten.

Hun mener en reversering av reformen, som noen partier har tatt til orde for, er feil grep når man ser en utvikling der tradisjonell kriminalitet faller og flere seksuallovbrudd anmeldes.

– Å bli utsatt for seksuallovbrudd er en alvorlig krenkelse som ofre må leve med i lang tid, og derfor mener vi at vi må ivareta ofre for kriminalitet bedre i tiden framover gjennom å øke bruken av omvendt voldsalarm og bedre varslingsrutiner når innsatte er ute av fengsel, sier Mæland i en kommentar.

Totalt ble det anmeldt 34,8 prosent flere seksuallovbrudd fra januar til mai enn i 2020. Tallet omfatter også 489 anmeldelser for voldtekt, noe som er en økning på nesten 11 prosent fra i fjor.

Justisminister Monica Mæland (H) mener de økte tallene bekrefter at politireformen har vært viktig for å styrke politiets kompetanse til å avdekke seksuallovbrudd.

Flere nyheter: