Menu
FOTO: Terje Pedersen / NTB

Over 100 innspill til ny kraftledning

NVE har mottatt i overkant av 100 høringsinnspill knyttet til den nye kraftledningen fra Blåfalli til Gismarvik. Statnett skal nå se nærmere på blant blant annet trasévalg og kostnader.

Av Egil M Solberg | 15.05.2021 15:55:00

Kraftledning: Det et voldsomt engasjement rundt byggingen av ny 420 kV kraftkabel fra Blåfalli til Gismarvik.

Mange av de som har uttalt seg, har kommet med innspill på justering av de omsøkte traseene. NVE ber nå Statnett om å utrede noen av disse.

De skal blant annet se på trasealternativ på seks strekninger i Etne og Vindafjord, i tillegg til alternativet med sjøkabel.

Det er snakk om ett traséalternativ i Etne kommune og fem i Vindafjord.

Flere nyheter: